El Govern elimina les restriccions al moviment de bestiar boví a Castella i Lleó

09-06-2023 - 13:00 - boví

El Govern elimina les restriccions al moviment de bestiar boví a Castella i Lleó

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació deixa sense efecte l'ordre ministerial publicada el 29 de maig passat per la qual es limitava el moviment de bestiar boví a Castella i Lleó, una vegada que el Tribunal Superior de Justícia d'aquesta comunitat ha restituït el marc legal sobre les mesures de control i eradicació de la tuberculosi bovina.

Aquesta nova mesura, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), s'ha adoptat després que el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó hagi suspès cautelarment la resolució de la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia de la comunitat autònoma del 10 de maig, que contenia una sèrie de mesures contràries a la legislació de la Unió Europea i nacional sobre el control de la tuberculosi bovina.

La resolució autonòmica establia una reducció unilateral de controls i requisits que provocava una dispersió de la malaltia altament infecciosa entre els animals.

Entre altres qüestions, l'ordre autonòmica permetia, segons el ministeri, la sortida de bestiar des d'explotacions amb la qualificació sanitària suspesa o retirada i rebaixava els requisits per declarar lliure de tuberculosi bovina explotacions afectades per aquesta malaltia. La tuberculosi bovina és altament infecciosa i de caràcter zoonòtic, és a dir, es transmet a l'ésser humà, i per això la resolució autonòmica posava en risc el nivell sanitari de la cabana ramadera espanyola i comunitària, però també suposava un problema de salut pública.

Per aquest motiu, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va interposar el 23 de maig un recurs contenciós administratiu contra la resolució autonòmica i en va demanar la suspensió cautelar. A més, tres dies més tard va dictar l'ordre esmentada per limitar el moviment de bestiar des de Castella i Lleó a la resta de comunitats autònomes i a les tres províncies d'aquesta mateixa comunitat, que estan declarades lliure de tuberculosi bovina, Burgos, León i Valladolid.

La mateixa ordre ministerial especificava que estaria en vigor mentre no es restablissin els requisits del Programa Nacional d'Erradicació de la Tuberculosi Bovina i la reglamentació comunitària aplicable. El ministeri considera que amb la suspensió judicial de la resolució autonòmica queda restablert el marc normatiu que es pretenia, i per això ha decidit deixar sense efecte l'ordre del 26 de maig.