Alta subscriptors

  • Pla subscripció
  • Les teves dades
  • Formes de pagament

Pla de subscripció

Quota general

Consultar preus i funcionalitats aquí

Rebre butlletí setmanal de la Llotja per email, correu postal o a través del web

Cotitzacions i anàlisis de mercats

Consultar preus i funcionalitats aquí

Només cotitzacions

Consultar preus i funcionalitats aquí

Pack porcí

Consultar preus i funcionalitats aquí

Pack boví

Consultar preus i funcionalitats aquí

Informes sectorials

Consultar preus i funcionalitats aquí

Aplicació mòbil

Consultar preus i funcionalitats aquí

¿Mensual o anual?

(*) Subscripció anual fraccionada en 12 mesos

Mensual o anual?

Continuar amb el procés de subscripció

Les teves dades

Compte

(per accedir a la web i rebre qualsevol comunicat per part de Mercolleida)

Dades personals

(*) Camps obligatoris

Editar dades anteriors

Continuar amb el procés de subscripció

Formes de pagament

Tarifes aplicables a països de la UE. Resta de països consultar preus.
Forma de pagament: rebut bancari, prèvia presentació de factura per Mercolleida

(*) Camps obligatoris

Editar dades anteriors

Cotitzacions i anàlisi de mercats

Què inclou
Recepció per correu electrònic de les cotitzacions i anàlisi de mercat dels sectors que se sol·licitin. Consultable a la pàgina web.

Preu
Complement de quota de 390€/any per a un sector i 290€/any per sector addicional

Només cotitzacions

Què inclou
Recepció per correu electrònic de les cotitzacions del sector que se sol·liciti (sense l'anàlisi de mercat). Exclusiu per a enviaments, no consultable a la pàgina web.

Preu
Complement de quota de 165 € / any

Pack porcí

Què inclou
Recepció per correu electrònic de tota la informació del sector porcí. Consultable a la pàgina web.

Preu
Quota anual de 980 € / any

Pack boví

Què inclou
Recepció per correu electrònic de tota la informació del sector boví. Consultable a la pàgina web.

Preu
Quota anual de 500 € / any.

Informes sectorials

Què inclou
Recepció per correu electrònic dels informes extra del sector que se sol·liciti (cotitzacions i anàlisi de mercat), tant de mercats nacionals com internacionals. Consultable a la pàgina web.

Preu
Vaquí i Cereals: 200 € / any Fruita: 100 € / any

Aplicació mòbil

Què inclou
Recepció setmanal de notificacions via mòbil de les últimes cotitzacions al tancament de la Llotja de Mercolleida. Disponible per als sectors Porcí, Garrí i Boví. En el cas del Porcí també hi ha disponible el servei de notificacions diàries per 350 € / any.

Preu
Notificacions setmanals: 110 € / any Notificacions diàries: 350 € / any

Quota general

Què inclou
Quota mínima per a tots els usuaris que inclou la recepció setmanal del Butlletí Agropecuari, en el qual es troben les cotitzacions dels mercats agroramaders. No inclou informacions complementàries d'altres mercats. S'envia els divendres a les 19h aprox.

Preu
Preu base de 260€/any