La Comissió anuncia mesures excepcionals de suport al sector agroalimentari

23-04-2020 - 11:59 -

La Comissió anuncia mesures excepcionals de suport al sector agroalimentari

La Comissió Europea està adoptant mesures urgents i proposa ara mesures complementàries excepcionals per seguir donant suport als mercats agrícoles i alimentaris més afectats per la pandèmia de coronavirus. Segons ha explicat la Comissió en una nota de premsa, el sector agroalimentari de la UE està mostrant la seva resiliència en aquests temps sense precedents. Tot i això, aquesta crisi de salut pública ha afectat profundament a alguns mercats.

El paquet presentat aquest dimecres inclou mesures per a ajudes a l'emmagatzematge privat en els sectors lacti i carni, l'autorització als operadors dels sectors més afectats d'adoptar mesures per a l'autoorganització del mercat i la flexibilitat en els mercats de fruites i hortalisses, vi i altres programes de suport al mercat.

El Comissari d'Agricultura Janusz Wojciechowski ha declarat al respecte: «Les conseqüències de la crisi del coronavirus es deixen sentir cada vegada més en el sector agroalimentari, per la qual cosa hem decidit actuar amb rapidesa, com a complement a les mesures ja adoptades des de l'inici de la crisi. En l'estat actual de l'evolució de mercat, les mesures proposades pretenen enviar una senyal destinada a estabilitzar els mercats i es consideren les més adequades per proporcionar estabilitat als preus i a la producció futurs i, per tant, per a l'estabilitat del subministrament d'aliments i la seguretat alimentària. Avui presentem un nou i excepcional paquet de mesures per donar suport als sectors agroalimentaris més afectats, abordant les pertorbacions ja observades i els riscos futurs. Estic convençut que aquestes mesures alleujaran els mercats i aportaran ràpidament resultats concrets ».

Entre les mesures excepcionals anunciades com a resposta addicional a la crisi del coronavirus figuren:

  • Ajuda a l'emmagatzematge privat. La Comissió proposa concedir ajudes a l'emmagatzematge privat de productes lactis (llet desnatada en pols, mantega, formatge) i carn (carn de boví, oví i cabrum). Aquest règim permetrà la retirada temporal del mercat de productes durant un període mínim de 2 a 3 mesos i un període màxim de 5 a 6 mesos. Aquesta mesura conduirà a una disminució de l'oferta disponible al mercat i, a llarg termini, a el reequilibri del mercat.
  • Flexibilitat per als programes de suport al mercat. La Comissió introduirà flexibilitat en l'aplicació dels programes de suport al mercat del vi, les fruites i hortalisses, l'oli d'oliva, l'apicultura i al programa escolar de la UE (llet, fruites i hortalisses). Això permetrà reorientar les prioritats de finançament cap a mesures de gestió de la crisi per a tots els sectors.
  • Derogació excepcional de les normes de competència de la UE. La Comissió autoritzarà excepcions, aplicables als sectors de la llet, la floricultura i la patata, a determinades normes de competència d'acord amb l'article 222 del Reglament de l'Organització Comuna de Mercats, per permetre als operadors adoptar mesures d'autoorganització del mercat. Concretament, aquests sectors podran adoptar col·lectivament mesures per estabilitzar el mercat: per exemple, el sector lacti podrà planificar col·lectivament la producció de llet i els sectors de la floricultura i la patata podran retirar productes de mercat. També es permetrà l'emmagatzematge per part d'operadors privats. Aquests acords i decisions només seran vàlids durant un període màxim de sis mesos. Se seguirà de prop l'evolució dels preus de consum per evitar efectes adversos.

La Comissió vol que aquestes mesures s'adoptin a finals d'abril, però abans s'ha de consultar als Estats membres, que hauran de votar-les. Per això, estan encara subjectes a modificació. Els detalls complets d'aquestes propostes es donaran a conèixer quan siguin finalment adoptades.

El paquet completa un ampli conjunt d'altres mesures de suport al sector agroalimentari adoptades per la Comissió en una fase primerenca de l'actual crisi, com l'augment dels imports dels ajuts estatals, bestretes més elevades i terminis més amplis per presentar les sol·licituds de pagament. La major flexibilitat de les normes de la política agrícola comuna té per objecte alleugerir els tràmits administratius als agricultors i les administracions nacionals.