La patronal càrnia alerta del risc de dependre de les exportacions de porcí a la Xina

18-06-2020 - 12:13 - porcí

La patronal càrnia alerta del risc de dependre de les exportacions de porcí a la Xina

La Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies, FECIC, ha mostrat la seva preocupació per l'alta concentració de les exportacions de porcí a la Xina, que actualment suposen més d'un 35%, mentre que l'exportació a la resta de països ha disminuït. És per això que proposa dur a terme una diversificació de productes i mercats, per millorar els resultats de les exportacions de porcí a nivell mundial i rebaixar així el pes dels enviaments a la Xina.

FECIC va celebrar aquest dimecres la seva assemblea general en la qual es va ratificar el pla de suport sectorial que FECIC ja va presentar a el ministeri d'Agricultura el passat mes de maig per demanar-li el seu suport i implicació. Aquest pla de suport passa per quatre mesures bàsiques:

  1. El desenvolupament i impuls d'un Pla d'Innovació i finançament en R+D específic per a la indústria agroalimentària, i càrnia en particular, que ajudi les empreses a guanyar eficiència energètica, a realitzar millores mediambientals o a adaptar els seus productes a les demandes dels nous consumidors.
     
  2. L'elaboració d'un Pla de contractació de la indústria càrnia a través de la Formació Professional Dual, en concret dels Certificats de Professionalitat.
     
  3. El disseny d'un nou model de promoció i internacionalització, basat en la transformació digital, en el marc de la indústria 4.0, que inclogui eines digitals eficients i competitives que ajudin les empreses a posicionar els seus productes en els mercats Internacionals.
     
  4. Facilitar la liquiditat a les empreses càrnies mitjançant una proposta de gestió de la fiscalitat, com és la creació del compte corrent tributari en què l'empresa, en casos de demora de l'IVA, tingui la possibilitat de compensar saldos fiscals sense haver d'ingressar tributs addicionals.

 

A més, es van aprovar les línies de treball de la federació en relació a les diferents àrees.

- En l'Àrea Tècnica es continuarà amb els projectes sobre innovació com la diferenciació entre preparat de carn i producte carni o la durabilitat de les carns envasades, i s'iniciaran dos de nous, un relacionat amb l'estudi de EFSA sobre l’ocratoxina A als productes curats i un altre amb l'adaptació dels centres de neteja i desinfecció dels escorxadors.

- En l'Àrea de Sostenibilitat s'abordaran temes relacionats amb l'Agenda 2030 i el Green Deal de la Unió Europea, així com les activitats de la definició dels BREF en escorxadors i sales d'especejament.

- En l'Àrea de Formació es continuarà apostant per la formació dual, amb la Fundació Kreas com a motor de la professionalització del sector, i per l'oferta de la Fundació Privada d'Indústries de la Carn (FIC), amb formacions professionalitzadores, sectorials i transversals per a les empreses.

- En l'Àrea Internacional es posarà en marxa del renovat Observatori Carni Internacional, una plataforma d'informació i suport per facilitar la internacionalització de les empreses càrnies, a més de continuar treballant a augmentar les exportacions en altres mercats d'interès, com són els països nòrdics, Vietnam, Singapur, Filipines o Xile.

 

Finalment, com cada any, FECIC va presentar la seva memòria d'activitats de l'any 2019, el seu pla d'actuació previst per al 2020 i les seves propostes sectorials, que es van aprovar, així com la gestió econòmica.