Sobre nosaltres

 

La paraula ‘llotja’ fa referència etimològicament a l’edifici on es reuneixen mercaders i comerciants per tal de negociar llurs tractes. I això és precisament Mercolleida, el lloc on es reuneixen productors agrícoles o ramaders -que representen la part venedora- amb la indústria agrícola o càrnica -que representen la part compradora-. Val a dir que històricament ambdues parts es reunien físicament, però gràcies a les noves tecnologies podem parlar també de reunions virtuals amb operadors d’arreu del país. En l’àmbit agropecuari, aquestes reunions reben el nom de Juntes de Preus.

L’objectiu de les Juntes de Preus és el d’establir una cotització sobre un producte que reflecteixi la realitat del mercat d’aquell moment. A la llotja agropecuària de Mercolleida s’hi duen a terme dos tipus de Juntes de Preus: les presencials -ja siguin físicament o a través de videoconferència- i les no presencials, aquestes últimes basades en les consultes a operadors. Mentre les primeres esdevenen una negociació a múltiples bandes, on tots els operadors es reuneixen de manera simultània, les segones es basen en dibuixar una realitat de mercat a partir de les informacions aportades pels propis operadors. Per tal que el resultat d’aquestes Juntes de Preus reflecteixi de la manera més fidel possible la situació del mercat, Mercolleida aporta en aquestes reunions informes, dades i estadístiques de crucial importància, com poden ser, en el cas del sector ramader, el nombre d’animals sacrificats pels escorxadors, el nombre d’animals venuts pel productor i, en ambdós casos, els pesos mitjans, o la tendència de les cotitzacions d’altres països d’influència, entre moltes altres informacions; i en el cas del sector agrari, anàlisis sobre l’estat de la collita, l’afectació climatològica o el volum de transaccions ja realitzades, entre altres informacions. Al final, en base a totes aquestes informacions i a les opinions dels operadors, Mercolleida fixa les cotitzacions de referència.

 

Una mica d'història

Mercolleida va ser inscrita en el Registre Oficial de Mercats en Origen del Ministeri d'Agricultura amb el nº 2 l'any 1972. Les competències van ser transferides a la Generalitat de Catalunya el 1978, la normativa més recent al respecte és el Decret 259/1998, de 22 de setembre, de la Presidència de la Generalitat sobre regulació de les llotges i mercats en origen de productes agraris.

  • El Reglament CEE 3799/85, de 20 de desembre de 1985, va reconèixer Mercolleida com a centre de cotitzacions representatiu per a l'establiment d'un preu comunitari de la carn de porcí.

  • El Reglament CEE 3815/85, del 27 de desembre de 1985, va reconèixer Mercolleida com a centre de cotitzacions representatiu per a l'establiment d'un preu comunitari de la carn de boví.

  • El Reglament CEE 1766/92 va reconèixer Lleida com a mercat representatiu d'ordi i blat de moro.

  • El Reglament 2.200 / 96 va reconèixer Lleida com a mercat representatiu de pera, poma, préssec i nectarina.

  • La Resolució de data 27 de març de 2000 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de Catalunya va reconèixer Mercolleida com a Mercat en Origen de Productes Agraris de Catalunya, d'acord amb el Decret 259/1998 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Horaris

Mercolleida organitza sessions de llotja dels diferents sectors agraris i ramaders.

Mercats ramaders
Porc d’engreix Dijous a les 16:30h
Garrins i Verra Dijous a partir de les 18:30h
Boví de carn Dimecres a les 12:30h
Boví d’engreix Dijous a partir de les 09:00h
Oví Dimecres a les 10:00h
Mercats agrícoles
Cereals i pinsos Divendres a partir de les 11:00h
Fruita Divendres a partir de les 11:00h
Farratges Dijous a partir de les 11:00h