Sobre nosaltres

Mercolleida va ser inscrita en el Registre Oficial de Mercats en Origen del Ministeri d'Agricultura amb el nº 2 l'any 1972. Les competències van ser transferides a la Generalitat de Catalunya el 1978, la normativa més recent al respecte és el Decret 259/1998, de 22 de setembre, de la Presidència de la Generalitat sobre regulació de les llotges i mercats en origen de productes agraris.

  • El Reglament CEE 3799/85, de 20 de desembre de 1985, va reconèixer Mercolleida com a centre de cotitzacions representatiu per a l'establiment d'un preu comunitari de la carn de porcí.

  • El Reglament CEE 3815/85, del 27 de desembre de 1985, va reconèixer Mercolleida com a centre de cotitzacions representatiu per a l'establiment d'un preu comunitari de la carn de boví.

  • El Reglament CEE 1766/92 va reconèixer Lleida com a mercat representatiu d'ordi i blat de moro.

  • El Reglament 2.200 / 96 va reconèixer Lleida com a mercat representatiu de pera, poma, préssec i nectarina.

  • La Resolució de data 27 de març de 2000 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de Catalunya va reconèixer Mercolleida com a Mercat en Origen de Productes Agraris de Catalunya, d'acord amb el Decret 259/1998 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Facilitar i millorar les transaccions

Facilitar i millorar les condicions en què es realitzen les transaccions entre productors agraris, comerciants, indústries i operadors en general del sector agroalimentari per aconseguir una major transparència del mercat.

Informació dels mercats

Subministrar als usuaris informació de preus i de les tendències i previsions del mercat, referides a altres llotges, mercats en origen i centres de cotitzacions, zones de producció i mercats de destinació.

Oferta agrària

Promoure la concentració de l'oferta agrària en l'àmbit d'influència del Mercat en Origen i estimular la concurrència de compradors i venedors.

Tipificació i normalització

Fomentar la tipificació i normalització dels productes agraris, d'acord amb les normes establertes o que s'estableixin per a cada producte

Recerca de nous mercats

Organitzar la sortida dels productes agraris mitjançant l'obertura i recerca de nous mercats.

Facilitar l'abast

Facilitar l'abast dels centres de consum i de les indústries de transformació.

Mercats estrangers

Facilitar les relacions amb els mercats exteriors.

I molt més!

Qualsevol altra finalitat que el Consell d'Administració de "Llotja Agropecuària Mercolleida, SA" consideri oportuna.

Horaris

Mercolleida organitza sessions de llotja dels diferents sectors agraris i ramaders.

Mercats ramaders
Porc d’engreix Dijous a les 16:30h
Garrins i Truja Dijous a partir de les 18:30h
Boví de carn Dimecres a les 12:30h
Boví d’engreix Dimecres a partir de les 13:30h
Oví Divendres a partir de les 11:30h
Mercats agrícoles
Cereals, pinsos i farratges Divendres a partir de les 09:00h
Fruita Dijous a partir de les 15:00h