Farratges
Farratges

En farratges, els regadius de Lleida-Osca són la principal zona de cultius farratgers d'Espanya, país que al seu torn és el primer productor europeu de farratges deshidratats. Les indústries de Lleida-Osca concentren al voltant de la meitat de la producció espanyola.