Comentari boví - 27/11/2023

El baix nivell de vendes frustra qualsevol intent de pujades a les cotitzacions i el mercat continua repetint.

Comentari cereal - 27/11/2023

Una altra setmana d'operativa molt fluixa al mercat espanyol. Poca activitat. En resum, mercat pla, lateralitzat i baixa activitat.

Comentari porcí - 27/11/2023

Baixada de 2 mil·lèsimes, això indica una tornada a la normalitat del que són les negociacions una vegada sembla que el mercat vol tornar a l'estacionalitat

Comentari cereal - 20/11/2023

La setmana passada va començar amb poca disposició per vendre, hi va haver un repunt inicial als futurs i del cereal, per tancar amb cotitzacions més baixes.

Comentari porcí - 20/11/2023

Nou descens en la cotització del porc a Mercolleida de mig cèntim.

Comentari boví - 20/11/2023

Venim de setmanes en calma i han repetit les cotitzacions, però ja es comencen a sentir veus d'un futur a l'alça.

Comentari boví - 13/11/2023

El mercat segueix en calma mancant impulsos i sense més canvis. L'oferta de bestiar no és gaire gran.

Comentari cereal - 13/11/2023

Es repeteix la mateixa història des de fa unes setmanes, molta variabilitat al dia a dia però al final s'acaba amb uns preus similars a la setmana anterior.

Comentari porcí - 13/11/2023

Nou descens de la cotització del porc a Mercolleida, en un context general d'aminoració del descens cada setmana.