Mercolleida forma part del Mercat Nacional en Origen del Boví de Carn (MonVac), una iniciativa impulsada per aquesta Llotja conjuntament amb Mercamurcia per consolidar una referència fiable de preus a nivell espanyol del boví de carn. Cada setmana els membres que formen part de MonVac i que representen a productors, escorxadors i intermediaris comercials de rellevància i prestigi nacional s'estableixen les cotitzacions de referència del mercat espanyol del boví de carn. La taula de cotitzacions resultant recull les tipologies de bestiar més comunes a Espanya, diferenciant en funció del sexe, el pes i la genètica dels exemplars destinats a sacrifici. La cabanya d'animals d'engreix de l'àrea de Lleida-Osca es troba entre les més nombroses d'Espanya (en efectius bovins d'explotacions intensives per a carn), cosa que, al costat de la participació d'importants operadors de la zona del llevant espanyol i de les cooperatives de Castella i Lleó (la comunitat autònoma amb més efectius de l'Estat) fa que les cotitzacions del MonVac siguin considerades de les més representatives en tot el territori nacional.

Pel que fa al bestiar d’engreix, la Junta de Preus facilita els preus orientatius per a les entrades de bestiar "mamó" (vedells i vedelles de 8 a 21 dies d'edat i fins a 80 quilos de pes / viu) realitzades durant la setmana a la zona de Lleida-Osca. Es tracta de preus d'animals col·locats a la zona de Lleida i procedents del nord peninsular (Galícia, Astúries i Cantàbria), així com dels mercats de països europeus com França i Alemanya. També es faciliten orientacions sobre preus d'altres orígens amb informació dels importadors, com en el cas d'Irlanda, Polònia, Txèquia o Eslovàquia. En l'orientació dels preus participen engreixadors i intermediaris, tant en bestiar nacional com d'importació. Com que Espanya és un país deficitari en animals de reposició, la importació de bestiar és bàsica per al proveïment dels engreixadors, de manera que el paper de les empreses subministradores és fonamental. La seva representació a la Junta de Preus de Mercolleida atorga fiabilitat a les tendències de mercat establertes per la Llotja, alhora que ajuda a estimar les produccions futures de bestiar a partir de les entrades de mamons.