Cereals
Cereals

Donada l'alta densitat ramadera de la zona (primers llocs en el "rànquing" espanyol de porcí, boví d'engreix, aus i conills; primer lloc d'oví a Catalunya), Lleida reuneix la principal concentració de fàbriques de pinsos i d'indústries deshidratadores de farratges d'Espanya, i una de les més grans d'Europa. Cal tenir en compte també que Espanya és un país deficitari en cereals i productes per a l'alimentació cereal, de manera que la importació juga un paper molt important. Per això, a més de les cotitzacions dels mercats ramaders, Mercolleida efectua un seguiment setmanal dels preus dels productes més habituals que intervenen en la fabricació de productes per a alimentació animal. En concret, principals cereals, farines i olis d'oleaginoses i substitutius d'importació, i farratges deshidratats.


Els preus de Mercolleida en aquests sectors no es refereixen per això exclusivament a la producció de la zona, sinó als d'altres procedències (sobretot, el port de Tarragona per a la importació), comprats per empreses ramaderes lleidatanes i que es cotitzen, no en posició origen com és habitual en un mercat en origen, sinó en posició destí fàbrica de Lleida.