Actualitzada la normativa sobre ordenació de les granges de porcí

12-02-2020 - 14:48 - porcí

Actualitzada la normativa sobre ordenació de les granges de porcí

El Consell de Ministres ha actualitzat la normativa per a l'ordenació de les granges porcines per adaptar-la als nous reptes en matèria de sanitat, medi ambient i benestar animal. En un comunicat, el MAPA ha detallat que el Reial Decret aprovat "suposa una profunda revisió" de la normativa vigent, que data de l'any 2000, i ha destacat que la seva actualització s'ha abordat en col·laboració amb el sector porcí, les comunitats autònomes i la societat civil.

Segons el comunicat del MAPA, el sector porcí és un "important motor econòmic i d'ocupació per al medi rural", de manera que aquesta normativa permetrà "compatibilitzar el seu desenvolupament amb l'adaptació rigorosa a l'exigent legislació europea i nacional en matèria d'emissions de gasos contaminants o d'efecte hivernacle". També s'haurà d'adaptar a la legislació sobre "protecció de l'aigua, així com a les noves necessitats en l'àmbit de la sanitat o el benestar dels animals". Aquest nou Reial decret posa les bases per "el desenvolupament ordenat de l'activitat d'aquest sector en els propers anys", mitjançant la integració dels principals reptes als quals s'enfronta " i que "definiran en gran mesura la seva posició competitiva tant en els mercats mundials com davant la societat ". Des del MAPA han explicat que les novetats pretenen" reforçar els requisits en matèria de sanitat animal i bioseguretat de les granges".

Segons el Ministeri, la norma implementa millores i novetats en la gestió de fems a les granges, i en el Pla de Producció i Gestió dels mateixos. Aquest Pla s'amplia a totes les instal·lacions i formarà part d'un Pla de Gestió Ambiental individualitzat per a cada granja. D'altra banda, també introdueix mesures perquè les granges de bestiar porcí redueixin les seves emissions de gasos contaminants i d'efecte hivernacle. A més, cada granja ha de registrar, de forma individualitzada, les emissions i les tècniques que utilitza per a la seva reducció.

Pel que fa al seu impacte ambiental, les granges podran "reduir les emissions de gasos contaminants (en particular amoníac) i d'efecte hivernacle en prop del 21% a partir de 2023, respecte de l'escenari tendencial sense aquesta normativa".

Pel que fa a el benestar animal, les explotacions hauran de tenir un pla individual que avaluï els potencials riscos, així com les mesures a adoptar per aconseguir-ho.

La norma introdueix també millores en les condicions de bioseguretat de les explotacions, amb la finalitat de "limitar l'entrada i la difusió de malalties dels animals", i l'obligació de tenir un veterinari de granja, que "serà el responsable d'assessorar sobre aspectes relacionats amb la sanitat i el benestar dels animals".

El MAPA ha assenyalat que per assegurar el compliment i l'aplicació homogènia de la nova norma es crea una Taula d'ordenació dels sectors ramaders, en la qual participaran els representants de les comunitats autònomes, així com del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic i del de Drets Socials i Agenda 2030.