Actualitzada la regulació sobre la fabricació, comercialització i ús de pinsos medicamentosos

26-05-2021 - 13:50 - cereals i farratges

Actualitzada la regulació sobre la fabricació, comercialització i ús de pinsos medicamentosos

El Consell de Ministres ha aprovat un projecte de reial decret pel qual s'estableixen disposicions específiques per a l'aplicació a Espanya del reglament europeu relatiu a la fabricació, comercialització i ús de pinsos medicamentosos. Aquesta norma, proposada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al costat d'altres tres ministeris, inclou disposicions nacionals entre les que destaca l'establiment de nivells màxims de contaminació creuada així com d'acceptabilitat per a la homogènia distribució dels medicaments veterinaris en el pinso. Aquestes disposicions nacionals són aplicables fins que es publiquin les corresponents a la normativa europea.

El text regula també qüestions com les condicions necessàries per a l'autorització d'establiments, el tractament dels productes no utilitzats i altres lligades a la comercialització de pinsos medicamentosos destinats a l'exportació a països tercers.

Segons un comunicat del Ministeri d'Agricultura, el Reial decret crea el marc normatiu nacional que facilitarà el compliment de les obligacions previstes per la normativa de la Unió Europea i la contribució necessària a la lluita contra les resistències als antimicrobians, "un problema de gravetat creixent ". Alhora, estableix un període de temps adequat per permetre l'adaptació dels sectors productius espanyols.

El pinso medicamentós és una de les vies orals d'administració de medicaments veterinaris que ha demostrat ser de gran utilitat per lluitar contra patologies que afecten grups d'animals que requereixen ser tractats de forma simultània i uniforme.

Espanya, juntament amb Alemanya i França, es troba des de fa anys al capdavant de la fabricació de pinsos compostos a la UE, sent en els dos últims anys l'Estat membre que lidera aquesta producció.