AEFA preveu que la producció de farratges deshidratats disminueixi un 25%

02-09-2022 - 11:02 - cereals i farratges

AEFA preveu que la producció de farratges deshidratats disminueixi un 25%

Les primeres estimacions de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals Deshidratada, AEFA, preveuen que la producció espanyola al llarg de la campanya 2022-23 disminueixi un 25% en comparació de la campanya passada. "La collita d'alfals d'aquesta temporada podria situar-se prop de les 1.150.000 tones, unes 300.000 tones menys respecte a les dades de la campanya 2021-22", s'indica des d'AEFA.

La superfície que s'ha destinat a la deshidratació ha patit una forta baixada al global d'Espanya, prop d'un 2% menys que la campanya passada. A aquesta situació, se li ha sumat per una banda la sequera, que està afectant la majoria de comunitats autònomes on es produeixen farratges, i de l'altra, l'aparició de plagues de cuc al quart tall de l'alfals.

“La campanya ja la començàvem amb la idea d'una baixada de producció a causa de la disminució de superfície cultivada. Malauradament, aquest any tots els factors que poden influir negativament en el cultiu s'estan donant, com són la dificultat per regar els últims talls en algunes zones productores, la sequera als farratges de secà, i també l'aparició de plaga de cuc al quart tall”, ha indicat l'associació.

Del total dels farratges processats al nostre país des de començament de campanya, el 80% correspondria a alfals deshidratat (tant en format bala com en granulat), el 13% a altres farratges (festuques, ray Grass i veces) i el 6,4% a la civada farratgera.