Anafric aposta per un ús prudent d'antibiòtics en l'oví i cabrum

20-11-2018 - 12:00 - oví

Anafric aposta per un ús prudent d'antibiòtics en l'oví i cabrum

Després de diverses reunions del grup de treball d'oví-cabrum de ANAFRIC / OVICEBO, dins el si de INTEROVIC, s'ha impulsat i s'està treballant en l'Acord i el Pla específic per al sector oví i cabrum nacional de carn per a la reducció en el ús dels antibiòtics i que s'engloba dins el Pla Nacional Enfront de la Resistència als antibiòtics del Ministeri de Sanitat. Aquest Pla Nacional té com a objectiu reduir el risc de selecció i disseminació de resistència als antibiòtics per reduir el seu impacte sobre la salut de les persones i dels animals, així com per preservar l'eficàcia dels antibiòtics existents.

L'acord facilitarà la inclusió del sector oví i cabrum de carn en els "Programes Redueix" que ja s'ha aplicat en altres sectors ramaders i que promou l'ús prudent dels antibiòtics.

"Un cop s'aprovi el Pla específic, el nostre compromís és el de fomentar entre els nostres associats l'adhesió al Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics", comenta el president de ANAFRIC, José Friguls, "a més de proporcionar-los informació i formació sobre la importància de les resistències antimicrobianes i quines mesures es poden instaurar a les explotacions per reduir l'ús d'antibiòtics ", afegeix el president de ANAFRIC.

A més de l'ús prudent dels antibiòtics, el programa pretendrà a ajudar a definir i implantar pautes de maneig i tractament amb base científica de cara a fer un ús més racional dels antibiòtics, així com millorar les eines terapèutiques per a les produccions d'oví i cabrum .

 Actualment, participen en el desenvolupament del pla totes les comunitats autònomes, sis ministeris (Sanitat, Agricultura, Economia, Educació, Interior i Defensa), més de 70 societats científiques, a més d'organitzacions col·legials, associacions professionals i universitats, i més de 230 col·laboradors experts.