Anice planteja al MAPA propostes que agilitzin les exportacions de carn de boví

13-05-2019 - 12:32 - boví

Anice planteja al MAPA propostes que agilitzin les exportacions de carn de boví

El Grup de Boví de Anice, integrat per les principals indústries càrnies de boví del país, ha plantejat al Ministeri d'Agricultura agilitzar els tràmits necessaris per a l'exportació de carn de boví, ja sigui en la gestió i obtenció de la documentació requerida, com a els mateixos procediments administratius. Per a això, Anice proposa un seguit de mesures que tenen com a objectiu harmonitzar aquesta tramitació.

Aquests van ser alguns dels temes tractats en la reunió de l'associació, on també es va analitzar la situació del sector i es van debatre alguns temes d'especial rellevància. A més, es va comptar amb la presència de Miguel Ángel Martín, sotsdirector general d'Acords Sanitaris i Control en Frontera del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), per debatre amb les empreses algunes qüestions i problemàtiques d'aplicació del Sistema d'Auditories per a la exportació (SAE).

Les empreses presents a la trobada van explicar al subdirector les dificultats que troben les indústries exportadores de carn de boví a la gestió i obtenció de la documentació necessària per tramitar els certificats d'exportació a tercers països, com és el cas de la Declaració Veterinària Responsable (DVR). Aquesta problemàtica ve determinada en part per la particularitat d'aquest sector pel que fa a subministrament d'animals, en el qual, a diferència del porcí, procedeixen de moltes explotacions ramaderes de petita dimensió. Això és especialment important en els casos en què el propi ramader és el responsable de l'obtenció del DVR, o el que ha de donar permís per a l'obtenció d'aquest.

Els associats de Anice també van traslladar al subdirector la problemàtica generada per la disparitat de procediments administratius establerts per cada comunitat autònoma, que suposen una càrrega administrativa addicional per als exportadors i dificulta la tramitació i obtenció de les DVRs.

Per això se li van plantejar un seguit de propostes orientades a harmonitzar la seva tramitació en totes les comunitats autònomes, entenent des Anice, que els ramaders han de ser els que emetin els DVRs, com a responsables de la situació sanitària de l'explotació i els seus animals. Això contribuiria a una major conscienciació pels productors a l'hora de proveir animals amb un estatus vàlid per a l'exportació de carns.

El sector confia que aquestes propostes puguin ser ben acollides pel Ministeri, de manera que afavoreixin un enfocament coordinat per part de les comunitats autònomes.

El Grup va recordar la importància estratègica del comerç exterior per a la competitivitat del sector boví espanyol i la decidida aposta de la indústria en l'obertura de nous mercats.

En els últims anys, la indústria del boví, de la mà del seu Interprofessional, Provacuno, ha realitzat un esforç important de promoció de la carn de boví espanyola en mercats estratègics per a aquest sector principalment a l'Orient Mitjà i el Sud-est Asiàtic, en particular, Xina, Japó, Corea del Sud i Filipines.

Convé tenir present a més els últims desenvolupaments dels mercats asiàtics després de l'aparició de la pesta porcina Africana (PPA) a la Xina i els països del seu entorn, que ha augmentat l'interès d'altres carns, inclosa la del boví. Com a fet significatiu, la Xina, al desembre, per primera vegada en la seva història, va importar més carn de boví que de porcí.