Asoprovac: "El Govern espanyol portarà a la ruïna a un gran nombre de ramaders de boví i oví"

29-01-2021 - 08:43 - boví

Asoprovac: "El Govern espanyol portarà a la ruïna a un gran nombre de ramaders de boví i oví"

L'Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, Asoprovac, ha emès un comunicat en què critica durament la publicació per part del Govern espanyol d'un Reial Decret que pretén regular la PAC transitòria dels anys 2021 i 2022. L'entitat assegura que "s'ha elaborat d'esquenes al camp espanyol i per tant fent cas omís a les preocupacions de el sector ramader ".

Asoprovac acusa el Govern de no haver estat capaç de posar en marxa mesures de suport al boví de carn després d'un any d'enormes dificultats econòmiques i assegura que aquest Reial Decret, "expulsarà de facto a un gran nombre de ramaders del sistema de la PAC per un període de dos anys "i que acabarà provocant el tancament de moltes granges del país. Les conseqüències, segons l'organització, seran la desaparició de ramaders petits i mitjans del país i posteriorment el creixement de la intensificació i integració dels restants.

"No deixa de sorprendre a més la diferència entre el plantejat per la Comissió Europea per adaptar al camp europeu a la nova PAC que entrarà en vigor el 2023 -ajustaments financers bàsicament- i el plantejat pel ministeri, que va molt més enllà ja que suposa, per a aquest mateix any, d'una banda, que un volum molt important de ramaders deixin de percebre, de mitjana, el 75% de les seves ajudes i de l'altra, convergència dels drets superiors a la mitjana de la regió en alguns casos de fins un 50% en només dos anys, d'acord al propi simulador de FEGA". "Això no és un RD transitori, ni fluid. No s'està respectant la suposada linealitat en la convergència que proclama el RD. Aquest és un RD de ruptura i que suposarà la ruïna d'un gran nombre de ramaders".

L'associació afirma que aquest procés de canvi s'ha produït a més amb total opacitat, manca de diàleg i amb l'oposició de la majoria de les organitzacions representatives.

Asoprovac fa una crida al diàleg per intentar treballar de manera conjunta amb l'administració central i les comunitats autònomes amb l'objectiu de "trobar una veritable transició fluïda que no suposi el tancament de granges".