Balanç de porcí de 2018

04-01-2019 - 10:00 - porcí

Balanç de porcí de 2018

El nou any 2019, com ja va succeir en 2017 i 2018, comença amb el preu espanyol per sota dels seus competidors europeus (encara que sigui amb prou feines 1-2 cèntims en viu: l'any passat, van ser 4). Però la primera cotització de 2019 serà un 2% superior a la primera de 2018 (+2,3 cèntims) i un 3,6% inferior també a la mitjana quinquennal de 2014-2018 en la primera setmana d'any (-3 , 9 cèntims). Anant més lluny, es queda també per sota de la mitjana del quinquenni precedent (2009-2013): -5,5% i -6,1 cèntims.

Les 52 setmanes de 2018 deixen rere seu una cotització mitjana a Mercolleida de 1,134 euros / kg / viu (similar a 2015 i 2016: mig cèntim més), fet que suposa un retrocés del -10% respecte a 2017. Comparada amb referències anteriors , la mitjana de 2018 resulta una -8,1% (-10 cèntims) inferior a la mitjana de 2013-2017 i un -4% (-4,7 cèntims) inferior a la mitjana 2008-2012, el que el situa encara 1 -6,1% (-7,4 cèntims) per sota de la mitjana de 10 anys (exactament el mateix que va pujar l'any passat respecte a la mitjana de 10 anys d'llavors).

En aquestes 52 setmanes de 2018, la cotització ha pujat en 15 setmanes i ha baixat en altres 15, repetint en les 22 restants. Les pujades (amb un total de +25,1 cèntims, 5 menys que l'any passat) s'han concentrat al febrer-març i al juny-juliol, mentre que els descensos (-22,8 cèntims en total, la meitat que el any passat) s'han donat al gener i de setembre a novembre.

A la resta de la UE, les cotitzacions base de 2018 s'han d'anotar descensos respecte a 2017 al voltant del -12% a Alemanya, França i Holanda, i del -17% a Dinamarca. Fora de la UE, el preu mitjà baixarà un -10% als EUA i un -15% a la Xina. Tot Europa (i també els EUA i la Xina) va començar el nou any pràcticament al mateix nivell que van començar 2018 (és a dir, també al que acaben ara 2018), excepte Espanya, que ho farà lleugerament per sobre, i Dinamarca, que ho farà clarament per sota. Les mitjanes anuals de tots els països (en les seves equivalències teòriques a euros / kg / viu) es mouen en una forquilla de 5 cèntims, lleugerament més àmplia que l'any passat: 1,13 euros a Espanya; 1,10 euros a Alemanya, 1,08 a França i Holanda, ... Espanya ha estat per sobre dels seus competidors durant la primavera, l'estiu i la tardor; per sota, a l'hivern.