"Benestar animal certificat", nou segell impulsat per Interporc

25-04-2019 - 12:53 - porcí

"Benestar animal certificat", nou segell impulsat per Interporc

La Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) ha creat el segell de certificació "BENESTAR ANIMAL CERTIFICAT", l'obtenció del qual requereix el compliment del "Reglament tècnic de Benestar Animal i Bioseguretat Interporc ANIMAL WELFARE SPAIN", desenvolupat pel mateix sector porcí espanyol, que és "el de més exigència de la Unió Europea i posicionarà a Espanya com a referent en exigències de benestar animal i bioseguretat".

Així ho ha destacat aquest matí a Madrid el director d'Interporc, Alberto Herranz, durant la presentació d'aquest Reglament i el seu segell als mitjans de comunicació, en què ha indicat que el seu objectiu és "avalar les bones pràctiques dutes a terme en el sector porcí en matèria de benestar animal i bioseguretat ".

Herranz ha subratllat la importància per al sector porcí espanyol d'aquest Reglament, "ja que com un dels grans líders internacionals tenim el deure d'avançar-nos a les demandes dels consumidors i distribuïdors per oferir transparència i garantia de compromís en benestar animal al llarg de tot el procés de vida de l'animal ".

Ha assenyalat que el Reglament és "tècnicament impecable" ja que s'ha realitzat en col·laboració amb empreses del sector, certificadores, administració, científics i experts en benestar animal, i a més està avalat per un Comitè Científic independent i s'ha presentat a la gran distribució i a organitzacions de protecció i defensa dels animals.

 

5 principis de benestar animal en 8 àrees de control

El Reglament IAWS, vetlla pel compliment dels cinc principis de benestar animal establerts per l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE): animals lliures de fam, set i desnutrició; lliures de pors i angoixes; lliures d'incomoditats físiques o tèrmiques; lliures de dolor, lesions o malalties; i lliures per expressar les pautes pròpies de comportament.

Així mateix, aquests principis s'han de complir en les 8 àrees de control establertes en el Reglament IAWS: alimentació, neteja-desinfecció, allotjament, salut, comportament, maneig, control de les granges i animals i control al centre de sacrifici, i en totes les fases del procés productiu des de la gestació i cria, engreix, transport, sacrifici i fabricació.

Alberto Herranz ha sostingut que amb aquesta iniciativa es reforça la seguretat alimentària i es garanteix un adequat estat de benestar i sanitat, ja que per obtenir el segell "BENESTAR ANIMAL CERTIFICAT" han de complir, a més de la normativa comunitària, una sèrie de requisits que suposen "un plus addicional en matèries relatives a la bioseguretat i la seguretat alimentària".

Per a l'obtenció del segell es contemplen auditories a les instal·lacions ramaderes, en les operacions de càrrega, transport i descàrrega, i en les empreses càrnies que processen i elaboren productes per a la seva comercialització final. Amb això, ha apuntat el director d'Interporc, es pretén cobrir totes les fases o etapes, tant les ramaderes com les industrials.