Boví i cítrics centren el paquet de 193 milions d'ajuts per la guerra

19-04-2022 - 12:03 - boví

Boví i cítrics centren el paquet de 193 milions d'ajuts per la guerra

El paquet de 193,4 milions d'ajudes que el Govern va aprovar per al sector primari en el pla de resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna anirà destinat principalment al boví de carn i als cítrics, encara que també a l'oví/capri, a la carn de pollastre i la de conill.

En concret, la proposta és que es concedeixin fins a 110 milions per al boví de carn; 38,7 milions per als cítrics; 31,7 milions per a l'oví i el cabrum de carn; 10 milions per a la carn de pollastre i fins a 3 milions per a la carn de conill. Les ajudes seran finançades amb 64,49 milions de fons europeus i 128,98 milions del MAPA i la seva distribució s'ha decidit després de l'anàlisi sobre els sectors més afectats realitzat pel Ministeri juntament amb les comunitats autònomes, les organitzacions professionals agràries i les Cooperatives Agroalimentàries.

En el cas d'aquests sectors ramaders, el conflicte bèl·lic ha agreujat la situació que ja travessaven al llarg dels darrers mesos, caracteritzada per un increment sostingut dels costos de producció derivats de l'augment dels preus de les primeres matèries per a alimentació animal i de l'energia i els combustibles. La situació és "encara més crítica", segons el MAPA, si es tenen en compte els efectes de la sequera, que han provocat una menor disponibilitat de pastures i, per tant, una necessitat més gran de suplementació en l'alimentació animal a preus més elevats .

El Ministeri ha detallat que s'establiran sostres d'animals i hectàrees subvencionables i conseqüentment uns màxims d'ajuda per explotació, així com "imports" unitaris màxims per animal o hectàrea.

La gestió, tramitació i pagament dels ajuts correspondrà als òrgans competents de les comunitats autònomes i estan previstos procediments "molt simplificats" de sol·licitud i concessió, de forma que s'atorgaran a "tots" els productors de boví, oví i cabrum i cítrics que compleixin uns requisits "bàsics" i que hagin presentat el 2022 la sol·licitud única de la PAC.

Aquest paquet d'ajuts complementa els 169 milions d'euros que el Govern destinarà als productors de llet de vaca, ovella i cabra i que es faran efectius els propers dies.

Els fons es transferiran pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a les comunitats autònomes i els pagaments als productors es faran abans del 30 de setembre de 2022.