Catalunya ofereix ajuts a la contractació per treballar a la campanya agrària 2022

06-10-2022 - 13:30 -

Catalunya ofereix ajuts a la contractació per treballar a la campanya agrària 2022

El Departament d’Empresa i Treball, per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), té en marxa la segona edició dels ajuts a la contractació per treballar a la campanya agrària 2022. Aquesta convocatòria subvenciona amb 90 euros per setmana (un màxim de 4 setmanes) cada contracte laboral de persones desocupades o afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació, per a treballar durant la campanya. El nombre màxim de contractes subvencionables és de 5.

Aquesta convocatòria inclou millores a l’experiència pilot duta a terme l’any passat, amb l’objectiu de potenciar el treball regular i de qualitat en el sector agrari. Així, s'incrementa l'import de l'ajut per setmana de treball (passa de 40 a 90 euros) i s’inclouen com a tasques subvencionables totes les activitats relacionades amb la campanya agrària, com per exemple el manteniment de les finques o els treballs d’esporga.

Aquesta línia d’ajuts també garanteix que a les persones contractades que hagin de pernoctar a la localitat del lloc de treball, se'ls ofereixi un allotjament digne i de qualitat. En aquest sentit, els contractes han d’estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 km de distància del lloc on s’hagin de realitzar els treballs agrícoles, o bé disposar d’un allotjament que els hagi facilitat l’empresa dins d’aquest radi.

Per accedir a la subvenció, les empreses no podran tenir més de deu persones treballadores i la persona destinatària del contracte haurà d’estar inscrita com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. El pressupost de la convocatòria és de 250.000 euros i la data límit per presentar les sol·licituds és el proper 31 d’octubre.