Confirmat un focus de verola ovina i caprina en una explotació de Granada

21-09-2022 - 13:05 - oví

Confirmat un focus de verola ovina i caprina en una explotació de Granada

El Laboratori Central de Veterinària del Ministeri a Algete (Madrid) ha confirmat un focus de verola ovina i caprina (VOC) en una explotació ubicada a la localitat de Benamaurel (Granada), el cens del qual puja a 314 ovelles i 11 cabres.

Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura en un comunicat, la sospita es va originar per l'aparició de signes clínics i lesions compatibles amb la malaltia el 14 de setembre passat, moment en què van procedir els serveis veterinaris oficials de la Junta d'Andalusia amb el protocol establert, a la presa de mostres i al seu enviament pertinent al Laboratori Central d'Algete. Les mostres s'han confirmat com a positives per PCR-RT i seqüenciació al virus de verola ovina.

Per la seva banda, la Conselleria ha adoptat les mesures de control previstes al Reglament Delegat (UE) 2020/687 pel que fa a les normes relatives a la prevenció i el control de determinades malalties. Aquest inclou el sacrifici dels animals, eliminació dels cadàvers en planta de transformació, neteja i desinfecció oficial de l'explotació, establiment duna zona de protecció de 3 quilòmetres i una de vigilància de 10, amb reforç de mesures de bioseguretat i vigilància en les explotacions. També l'aplicació de mesures de restricció de moviment d'animals i productes, a més de la investigació epidemiològica per intentar identificar l'origen del virus, encara sota estudi, així com els possibles contactes de risc que s'hagin pogut donar, entre d'altres.

Aquest tipus de verola és una malaltia d'origen víric que estava eradicada a Espanya des del 1968, encara que s'havien detectat casos esporàdics dins de la Unió Europea, els últims a Grècia i Bulgària al 2014. Així mateix, roman de forma endèmica a l'Àfrica (inclosos els països del nord del continent, com el Marroc, Algèria i Tunísia), així com a Orient Mitjà i Àsia.

Es tracta d'una malaltia no zoonòtica, que afecta exclusivament les espècies ovina i caprina, sense que en cap cas es pugui transmetre a l'ésser humà, ni per contacte directe amb els animals ni a través d'aquests productes.

La Junta ha subratllat la necessitat d'aplicar unes adequades mesures de bioseguretat a les explotacions d'oví i cabrum, així com en el transport animal, garantir el bon funcionament dels sistemes de vigilància passiva per detectar la possible entrada de la Verola Ovina i Caprina a altres explotacions, per això la importància de comunicar als serveis veterinaris oficials qualsevol indici de la malaltia.