Cooperativas assegura que el boví de carn travessa una situació insostenible

02-07-2021 - 10:02 - boví

Cooperativas assegura que el boví de carn travessa una situació insostenible

Un informe elaborat pels serveis tècnics de Cooperativas Agro-alimentarias de España posa en relleu preocupants xifres de rendibilitat negativa en el boví de carn. En concret, les dades apunten que en el boví d'engreix dels costos de producció són molt superiors als preus de referència del mercat en aquests moments. Per citar una dada específica, la mitjana dels costos de producció de les explotacions típiques participants en RENGRATI de boví d'engreix (mascles) en l'any 2021 és d'aproximadament 428 €/100 kg canal, mentre el preu que llança el mercat per al anoll AR3 és de 378 €/100 kg canal.

En vaca alletant, s'observa també una rendibilitat negativa en la majoria de les explotacions de dides per a la producció de femelles, i també en aproximadament el 50% de les explotacions de dida per a la producció de mascles.

La crisi derivada de la covid-19 ha afectat de manera especial al boví de carn, que ja venia travessant dificultats econòmiques amb marges de rendibilitat negatius, als quals se suma la lenta revitalització de demanda de carn de boví a la reobertura de l'hostaleria, pel fet que gran quantitat del producte que es subministra al consumidor en l'actualitat és producte que va ser congelat en el seu moment pel canal hostaler i restaurador.

Si bé a finals de 2020 es va produir una recuperació progressiva dels preus de la carn de boví a les llotges de referència, i també dels 'pasteros' per engreix, aquests augments de preu han començat a revertir-se des del mes de maig a causa de la davallada estacional de les exportacions després de la fi del Ramadà, i al començament d'una època de l'any tradicionalment dolenta per a la demanda.

Tot i que la situació de preus és millor que la de fa un any, no s'ha transformat en rendibilitat que pugui repartir al llarg de la cadena, a causa d'un destacat augment dels costos de producció, especialment del preu de l'alimentació animal. Segons dades del propi MAPA, el cost mitjà del pinso d'engreix de vedells s'ha incrementat en més d'un 26% respecte a 2019.

Des Cooperativas Agro-alimentarias de España han traslladat aquesta anàlisi al Ministeri i a l'Observatori de la Carn de la Comissió Europea i la seva preocupació per l'augment dels costos de producció que empeny a les explotacions de boví a una "situació insostenible".