Dades de gener: producció i sacrifici dels sectors porcí, boví i oví

02-04-2019 - 13:45 -

Dades de gener: producció i sacrifici dels sectors porcí, boví i oví

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat les dades de producció i de matança relatives al mes de gener dels sectors porcí, boví i oví.


Porcí

La producció de carn de porc a Espanya ha pujat un 3,79% interanual al gener, amb 469.735 tones obtingudes enfront de les 452.578 tones del mateix mes de 2018, segons les dades provisionals de sacrifici del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Al gener, es van sacrificar 5.190.000 de porcs, el que significa un +3,75% respecte al mateix mes de l'exercici anterior.

Per comunitats, Catalunya va seguir al capdavant del sector de la transformació de carn porcina, amb 185.553 tones, un +1,15%; seguida de Castella i Lleó, amb 75.930 tones (+0,59%) i Aragó, amb 65.271 tones (-24,42%).

A Catalunya es van sacrificar 2,16 milions d'porcs (+2,93%); a Aragó, 718.736 (+21,42%); ia Castella i Lleó, 801.552 caps de bestiar (+ 0,70%).

 

Boví

La producció de carn de boví en els escorxadors espanyols va pujar un 7% interanual al gener, amb 56.590 tones, segons les dades provisionals de sacrifici del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Al gener es van sacrificar 213.552 bovins, 1 +5,26% respecte al mateix mes de l'any anterior, quan es van processar 202.886.

Per comunitats autònomes, Catalunya va liderar la llista de transformació de carn bovina a escorxadors, amb 12.637 tones, un +17,65% interanual, seguida per Castella i Lleó (8.949 tones i +2,40%).

A Catalunya es van sacrificar 54.485 caps, mentre que a Castella i Lleó van ser 33.910.

 

Oví

La producció de carn d'oví en els escorxadors espanyols ha baixat un 9,71% interanual al gener, amb 7.346 tones, segons les dades provisionals de sacrifici del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

El gener passat, es van sacrificar 611.322 caps d'oví, 1 -12,85% respecte al mateix mes de l'any anterior, quan es van processar 701.474.

Per comunitats autònomes, Castella i Lleó va liderar la transformació de carn d'oví, amb 1.602 tones i un descens del 26,51% interanual; li segueixen Catalunya (1.142 tones i -4,06%) i Castella-la Manxa (1.000 tones i -5,99%).

A Castella i Lleó, es van sacrificar 169.620 caps d'oví (-28,73%); a Catalunya, 85.354 (-5,29%); ia Castella-la Manxa, 78.144 (-3,90%).

Pel que fa al sector caprí, la producció en els escorxadors va baixar un 1,48% interanual, amb 880 tones i 103.161 caps de bestiar (-1,69%).

La principal productora va ser Andalusia, amb 376 tones transformades (+10,31%) i 41.172 animals sacrificats (-6,42%).