Diferents entitats alerten del col·lapse immediat en l'alimentació de granges per la vaga de transports

21-03-2022 - 16:35 -

Diferents entitats alerten del col·lapse immediat en l'alimentació de granges per la vaga de transports

Comunicat conjunt de les entitats signants al final.

"Després d'una setmana de vaga salvatge convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies, i a la major part del territori espanyol, la indústria de l'alimentació animal i la ramaderia a les quals serveix, tots dos serveis legalment essencials, es troben a la vora del col·lapse sense poder proveir-se de matèries primeres per elaborar aliment per a bestiar ni fer arribar aquest aliment a la ramaderia.

Tot i que el govern, per fi, va reconèixer dijous passat a la tarda l'existència d'un greu problema i les forces i els cossos de seguretat de l'Estat han pogut acompanyar els combois extraordinaris d'aprovisionament que a diferents punts d'Espanya ha organitzat CESFAC i les seves organitzacions territorials (en coordinació amb algunes administracions autonòmiques i l'inestimable suport de la Guàrdia Civil), aquests combois extraordinaris no estan podent desenvolupar la seva activitat per la violència i amenaces dels piquets, cosa que dificulta aconseguir camions suficients. En aquests moments es troba bloquejat pels vaguistes un comboi de 50 camions al port de Huelva que, de no poder subministrar matèria primera avui a les fàbriques d'Andalusia i Extremadura, a partir de demà no es podrà servir pinso a les explotacions ramaderes d'aquestes regions. Els problemes són extensius a altres comunitats autònomes com Castella-la Manxa o Canàries, en aquest últim cas, on les navilieres han reduït les freqüències des de la península per manca de càrrega.

Ens trobem, doncs, no només amb un gravíssim problema econòmic i de benestar animal, sinó amb un risc imminent de salut pública al no poder alimentar animals a les granges.

Finalment, la major part de les fàbriques de tot el país es troben desproveïdes tant de matèries primeres essencials per al pinso com de tot tipus de microingredients, minerals i vitamines. El poc pinso que es pot fer arribar a les explotacions es veu afectat així a la seva composició.

Avui mateix, de manera urgent, el govern ha d'establir obligatòriament uns serveis mínims obligatoris que permetin el funcionament de serveis essencials com els de les granges i el proveïment del sector agroalimentari i garantir-ne el compliment amb els mitjans al seu abast, així com prendre mesures per impedir l'acció dels piquets. Demà ja serà tard per a bona part dels animals de granja”.


Entitats signants del comunicat:

Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España (Afhse)
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprograpor)
Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar)
Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu)
Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac)
Asociación Interprofesional de Carne Avícola (Avianza)
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales (Cesfac)
Cooperativas Agro-alimentarias de España
Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos (Federovo)
Organización Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola (Intercun)
Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (Interovic)
Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm)
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca Español (Interporc)
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno)