Disminueix en un 20% la venda d'antibiòtics per a ús animal a Europa

17-10-2018 - 14:00 -

Disminueix en un 20% la venda d'antibiòtics per a ús animal a Europa

La venda d'antibiòtics per a ús en animals productors d'aliments ha disminuït en més d'un 20% entre 2011 i 2016. Així ho ha comunicat l'Agència Europea del Medicament (EMA) en un comunicat després de la publicació de l'informe ESVAC de vendes d'antimicrobians en la UE. Aquest informe mostra la tendència a la baixa observada en els darrers anys i confirma que les directrius de la Unió Europea i les campanyes nacionals que promouen l'ús prudent d'antibiòtics en animals per combatre la resistència als antimicrobians (AMR) estan tenint un efecte positiu .

Un desglossament per classe d'antimicrobians mostra que hi va haver una caiguda de gairebé el 40% en les vendes de polimixinas per a ús veterinari. Aquesta classe inclou la colistina, que s'usa com a tractament d'últim recurs en pacients hospitalaris amb infeccions bacterianes resistents a altres antibiòtics. Les vendes de cefalosporines de tercera i quarta generació van disminuir un 15,4%, mentre que les vendes de quinolones van disminuir un 13,6%.

Els resultats formen part de l'informe de l'EMA del projecte de Vigilància Europea del Consum de Antimicrobians Veterinaris (ESVAC), que presenta dades de vendes detallats per a l'any 2016 i registra canvis anuals en el consum d'antimicrobians veterinaris que daten de 2010.

L'informe de ESVAC també mostra que la situació a Europa no és homogènia. Mentre que 16 d'aquests 25 països que van proporcionar dades per a 2011-2016 van experimentar una caiguda en les vendes d'antimicrobians veterinaris de 5% o més, sis països van registrar un augment de més del 5% en vendes durant el mateix període.

El projecte ESVAC va ser llançat per l'EMA a l'abril de 2010 arran d'una sol·licitud de la Comissió Europea per desenvolupar un enfocament harmonitzat per a la recopilació i l'informe de dades dels Estats membres de la UE sobre l'ús d'antimicrobians en animals. L'informe ESVAC es publica tots els anys i és utilitzat pels avaluadors de riscos i els administradors de riscos en els Estats Membres com a referència per a les polítiques antimicrobianes i per a l'orientació sobre l'ús responsable dels antimicrobians. Totes les dades contingudes en l'informe són accessibles a la base de dades interactiva ESVAC.