El 42% de les persones que treballen al porcí de capa blanca són dones

08-03-2022 - 11:37 - porcí

El 42% de les persones que treballen al porcí de capa blanca són dones

El 42% de les persones que treballen directament al porcí de capa blanca són dones, en total més de 65.000. “Treballadores que amb el seu esforç i el seu talent contribueixen decisivament a mantenir el lideratge que han aconseguit les empreses porcines espanyoles en matèries com la sostenibilitat o el benestar animal”.

De fet, segons destaca Alberto Herranz, director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc), amb motiu del Dia Internacional de la Dona, “el sector porcí espanyol no seria el que és, un líder nacional i internacional, sense tot allò que aporten les dones”.

Al sector porcí treballen ramaderes, operàries, veterinàries, empresàries, enginyeres, investigadores, etc. Totes, apunta Herranz, “necessàries, per això, en un dia com avui, convé que els ho agraïm i que ens felicitem per tenir al nostre sector tant talent femení”.

D'aquestes 65.000 treballadores, explica, 31.450 (48,4%) formen part del sector primari; 2.620 més (4%) desenvolupen la seva tasca professional en cooperatives i empreses integradores; i 30.926 (47,5%) treballen dins la indústria transformadora.

A més, si tenim en compte tota la feina que genera el sector porcí a cada àrea, les dones suposen el 39% de tot el sector primari; el 46% dels llocs de treball en cooperatives i empreses integradores del porcí; i el 45% a les empreses transformadores.


Paper essencial

El director d'Interporc explica que el paper de la dona “sempre ha estat molt important al porcí de capa blanca, si bé en els darrers anys encara ha guanyat més protagonisme, impulsat pel creixement d'un sector que és un autèntic generador d'ocupació, principalment al món rural, a l'anomenada Espanya buidada”.

En aquest entorn, que tanta necessitat té d'empreses que hi apostin i generin riquesa per fixar la població, el sector porcí dóna feina, conclou Herranz, a més de 30.000 dones.