El 75% de les granges porcines han implementat les millors tècniques disponibles per reduir els nivells d'emissions a les seves instal·lacions

20-10-2023 - 12:00 - porcí

El 75% de les granges porcines han implementat les millors tècniques disponibles per reduir els nivells d'emissions a les seves instal·lacions

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat el segon informe sobre la implementació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) al sector porcí. Les dades analitzades mostren que el valor mitjà dels nivells d'emissió d'amoníac associat a les granges ha patit una reducció el 2022 respecte a l'any anterior.


Aquest segon informe apunta a una evolució favorable en el grau de notificació al Registre General de MTD d'explotacions, que el passat exercici va assolir pràcticament el 75% de les granges i el 90% del cens d'explotacions amb obligació de declarar aquestes millors tècniques.


Pel que fa a la reducció d'emissions d'amoníac, l'estudi constata l'ús de l'escampador en bandes com a pràctica majoritària per a l'aplicació de purins al camp. Aquesta tècnica amb baixa emissió d'amoníac es consolida davant de la consideració tradicional de l'ús d'aplicació de purins en ventall.


Aquestes dades suposen una millora respecte a les recollides a l'últim informe anual del Sistema Espanyol d'Inventaris, corresponent al 2021. S'hi va reflectir una reducció del 2,4% en les emissions d'amoníac respecte al 2020 i d'un ,9 % respecte al 2005. Aquesta disminució va suposar no només complir els compromisos nacionals de reducció d'aquestes emissions, sinó també gairebé duplicar l'objectiu de la retallada anual del 3% de les emissions respecte al 2005 marcat a la normativa comunitària i al Protocol de Göteborg.


L'anàlisi sobre el grau d'implementació de les MTD també reflecteix com pràcticament la totalitat de les granges notificades utilitzen un sistema d'alimentació per fases amb baix nivell de proteïna. Gràcies a l'aplicació d'aquesta tècnica, s'ha aconseguit que els nivells corresponents al nitrogen excretat associat (NEA) hagin experimentat una tendència a la baixa.


Aquest informe recopila informació sobre les pràctiques realitzades en explotacions per reduir emissions. Per això, empra les dades del Registre General de MTDs de la direcció general de Produccions i Mercats Agraris del ministeri i les dades de les comunitats autònomes adherides, mitjançant el sistema informatitzat Ecogan.