El consum de carn de porc fresca baixa un 2% i el de transformats puja un 1,9%

27-06-2019 - 18:10 - porcí

El consum de carn de porc fresca baixa un 2% i el de transformats puja un 1,9%

El consum espanyol de carn de porcí va tancar 2018 amb la mateixa tònica que ho venia fent tot l'any, és a dir, gairebé sempre per sota dels nivells de l'any anterior. És així sobretot en el consum de carn de porc en fresc, mentre que en els productes transformats es donen pics de consum que tenen lloc sobretot a la primavera i la tardor. Pel que fa a preus, en ambdós casos se superen els valors de 2017.

El consum de carn de porc en fresc ha baixat un 2,0% respecte a 2017, mentre que el de transformats ha recuperat un 1,9%. En consum per càpita, els transformats segueixen superant al de fresc, com també succeeix en la quantitat total, una tònica que es repeteix des de la crisi de 2008. La quantitat consumida de transformats ha estat la més baixa des de 2008, mentre que en fresc hi ha remuntar-se al 2000.

Pel que fa a preus es refereix, el preu mitjà de la carn de porc va acabar el 2018 amb una mitjana de 5,93 euros (+ 1,2%); el de la carn transformada va ser de 8,68 euros (+ 0,5%). La mitjana de consum per persona i any de carn de porc fresca es va situar en els 9,99 quilos (-2,3%), mentre que de carn transformada va arribar als 11,61 quilos (+ 1,5%).

Pel que fa a la facturació, l'acumulat de 2018 reflecteix preus més alts que el 2017 per als dos tipus de productes. Aquests resultats fan que el fresc arribi gairebé a l'equilibri en el seu resultat final (-0,7%) i, en canvi, els transformats augmentin la seva facturació en un 2,4%.

En 2018, el consum domèstic d'alimentació i begudes a Espanya va baixar un 0,2% en quantitat però va augmentar un 1,6% en despesa. Si s'analitza el consum total de carn, aquest va retrocedir un 2,6% en quilos i un 0,5% en euros. D'aquesta manera, les llars espanyoles van destinar a la compra de carn el 20,6% del seu pressupost per a alimentació, el que equival a uns 309 euros per persona (-0,8% respecte a 2017). El consum per càpita total se situa ara en 46,19 quilos (-2,9% respecte a 2017). En quantitats, la carn de boví va tancar 2017 amb un descens del -5,2%; la d'oví, del -8,5%; la de pollastre, de l'-2,9%; i la resta de carns, del -4,7%.