El consum de carn de porcí puja un 8,31% a les llars espanyoles

11-11-2020 - 12:20 - porcí

El consum de carn de porcí puja un 8,31% a les llars espanyoles

El consum de carn de porc fresca ha crescut un 8,31% en el període gener-juliol de 2020, respecte al mateix període del l'any anterior, segons les últimes dades disponibles elaborades per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc). En total, el consum a les llars espanyoles va arribar a les 488.900 tones de les 1,63 milions de tones del total de carns consumides (pollastre, porcí boví i oví / caprí). Així mateix, en aquest mateix període va augmentar el consum d'elaborats, fins a un 5,97%, amb més de 457.000 tones de porcí.

El sector porcí de capa blanca aporta als consumidors espanyols el 43% del total de carns que ingereixen al llarg de l'any i contribueix al sistema alimentari espanyol amb el 30% de tota la carn fresca i el 82% de tota la carn transformada.

Les dades posen de manifest que el porcí de capa blanca està responent als consumidors, que demanen, cada vegada amb més exigència, productes més saludables i elaborats atenent el benestar dels animals i el medi ambient. En aquest sentit, la indústria càrnia de porcí treballa cada dia per dur a mercat derivats carnis més saludables i amb diverses característiques i composició (reduïts en greix, reduïts en sal, etc.). A més, al costat de la comercialització de carns i despulles frescos, congelats i refrigerats, al tall o envasats, conviu una amplíssima i potent gamma de productes d'elaborats, de múltiples tipologies, formats i presentacions (curats, cuits, conserves, etc.).

Segons Interporc, tots els productes són de màxima qualitat i seguretat alimentària, i elaborats sota el model de producció més exigent del món en matèries com el benestar animal i la cura de l'entorn.