El FEGA publica els ajuts provisionals per al boví d'engreix

10-02-2022 - 10:08 - boví

El FEGA publica els ajuts provisionals per al boví d'engreix

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha publicat els imports unitaris provisionals dels ajuts associats al boví d'engreix de la campanya 2021, que en conjunt compten amb una dotació pressupostària de 39,36 milions d'euros per a una cabana de 2,13 milions de caps de bestiar.

En concret, l'import provisional per als vedells engreixats a la mateixa explotació de naixement a la regió Peninsular ascendeix a 27,586451 euros per animal, i per als engreixats que procedeixen d'una altra explotació en aquesta mateixa regió a 15,055169 euros/animal. A la regió Insular -Illes Balears-, l'ajuda s'ha fixat en 66,764490 euros/animal per als vedells engreixats a la mateixa explotació de naixement i en 45,829291 euros/animal per als engreixats que procedeixin d'una altra explotació.

A la regió Peninsular, el FEGA ha acceptat 29.374 sol·licituds per a 442.152 animals en el grup de vedells engreixats, amb Castella i Lleó com a principal zona productora (11.205 sol·licituds i 144.498 caps), i 18.230 sol·licituds més per a 1.688. una altra explotació, en què Aragó compta amb 1.802 sol·licituds per a 400.765 animals. A la regió Insular, aquest organisme ha acceptat 116 sol·licituds per a 1.363 vedells engreixats a la mateixa explotació i 68 sol·licituds més per a 4.124 animals engreixats procedents d'una altra explotació.

Ayuda asociada explotaciones de vacuno de cebo cª 2021

 

El FEGA també ha detallat els imports de l'ajuda associada per als ramaders de boví d'engreix que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament bàsic a la campanya 2021. Per aquest capítol, el número de animals comunicats per les comunitats autònomes ascendeix a 29.686 i l'import unitari provisional ha quedat fixat en 47,598194 euros/animal. En aquest cas, la xifra de sol·licituds acceptades són 166, de les quals 56 corresponen a Galícia per a 1.783 animals determinats i només quatre a Extremadura però per a una cabana de 8.000 animals.

ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico Cª 2021