El Govern aprova ajudes per a la reposició de bestiar oví i cabrum després dels brots de verola

07-03-2023 - 14:12 - oví

El Govern aprova ajudes per a la reposició de bestiar oví i cabrum després dels brots de verola

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la repoblació de les explotacions d'oví i cabrum per a producció de llet, de carn o reproducció mixta en què s'ha hagut de sacrificar el bestiar com a mesura d'emergència pel brot de verola ovina i caprina.

El projecte té com a finalitat garantir la sanitat animal i el manteniment de l'activitat productiva a les explotacions afectades per la malaltia, quan se n'ha decretat el buidatge sanitari. Aquests ajuts a la repoblació possibilitaran la represa de l'activitat.

Fins ara s'han detectat 26 brots de verola ovina i caprina, 13 a Andalusia i els altres a Castella-la Manxa i ha calgut sacrificar 45.676 animals (42.601 a Castella-la Manxa i 3.075 a Andalusia). Les indemnitzacions previstes a l'ordenament jurídic per compensar el sacrifici obligatori decidit per l'autoritat competent ascendeixen a 5 milions d'euros, pagats al 50% per l'Estat i per les comunitats autònomes afectades.

La reposició d'animals a les explotacions suposa un cost addicional per al ramader en funció del preu de mercat concret dels animals. Per pagar aquestes noves ajudes a la repoblació, el Govern transferirà a les comunitats autònomes un màxim de dos milions d'euros entre els exercicis de 2023 i 2024.

Per això, el Govern ha considerat necessari establir una línia de subvencions estatal per compensar aquest cost addicional i assegurar, així, la viabilitat de les explotacions. Aquesta activitat ramadera genera importants externalitats positives, com l'assegurament d'uns nivells de renda equitatius entre els diferents territoris i la fixació de la població al medi rural.