El Govern aprova el procediment per reconèixer les llotges de referència

04-03-2020 - 11:53 -

El Govern aprova el procediment per reconèixer les llotges de referència

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts els requisits i el procediment per al reconeixement de les llotges de referència dels productes agropecuaris, que jugaran un paper important en la millora del funcionament de la cadena de valor alimentària.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha explicat que el Reial Decret detalla requisits específics sobre el seu funcionament, de manera que es millori l'objectivitat i la transparència dels seus procediments per a la constatació dels preus en origen.

Aquestes llotges seran les que proporcionaran informació al MAPA, de manera que es pugui millorar el funcionament i la transparència de la cadena de valor de mercat en els sectors agrícoles i ramaders. Aquesta informació servirà, també, per a fins estadístics a la Unió Europea i altres organismes, dins de les actuacions que realitza el Govern per avançar, dins de la normativa nacional i comunitària, en el reequilibri de la cadena alimentària.

Al mateix temps, amb les dades que es rebin d'aquestes llotges es podrà informar la societat sobre cotitzacions, tendències de preus de mercat o preus de referència dels diferents productes agraris.

La nova norma regula les condicions que han de reunir les llotges i les seves associacions perquè puguin ser reconegudes i inscrites en el Registre Nacional i els beneficis que poden correspondre-li.

Estableix, així mateix, la creació d'un registre de llotges representatives i de les seves associacions, per tal que es contribueixi a una adequada ordenació dels mercats agraris, a concretar estratègies comercials, millorar la capacitat de negociació dels agricultors o sustentar la formulació de polítiques, entre d'altres aspectes.