El Govern aprova un paquet d'ajuts per al sector agrari i pesquer de 430 milions d'euros

30-03-2022 - 11:02 -

El Govern aprova un paquet d'ajuts per al sector agrari i pesquer de 430 milions d'euros

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un paquet d'ajuts per als sectors agrari i pesquer dotat amb més de 430 milions d'euros pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

D'aquests 430 milions, 193,47 milions d'euros aniran destinats al sector agrari i ramader, el sector productor de llet percebrà un total de 169 milions d'euros i la pesca extractiva i aqüícola comptarà amb uns ajuts de 68,18 milions d'euros.

A aquestes quantitats se li afegeix la reducció de 20 cèntims durant 3 mesos en el preu del gasoil que, segons el Ministeri i d'acord amb les dades de consum mitjà d'anys anteriors, pot suposar un impacte positiu de 78 milions d'euros per a agricultors i ramaders.

Per sectors, els 169 milions d'euros per als productors de llet aniran així repartits: 124 milions d'euros per al sector productor de llet de vaca (210 euros per vaca fins a un màxim de 40 animals per beneficiari, 145 euros per animal entre 41 i 180 caps, i 80 euros per més de 180 vaques); 32,3 milions d'euros per als productors de llet d'ovella (15 euros per animal); i 12,7 milions d'euros per als de llet de cabra (10 euros per cap).


Conrear guarets

El text també recull la modificació normativa per la qual s'eximeix els agricultors de l'obligació de deixar en guaret un 5% de les superfícies de cultiu i es flexibilitza el requisit de diversificació. Amb això, es podran mobilitzar més de 600.000 hectàrees declarades com a superfícies d'interès ecològic, així com 2,16 milions d'hectàrees declarades per complir el requisit de diversificació de cultius. D'aquesta manera, el sector agrari tindrà més superfície per produir cereals i oleaginoses i millorar el subministrament d'aquests productes a Espanya.