El Govern estableix un protocol de control als vaixells que transporten animals vius

27-10-2021 - 14:35 -

El Govern estableix un protocol de control als vaixells que transporten animals vius

La direcció general de Produccions i Mercats Agraris, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i la direcció general de Marina Mercante, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han subscrit un acord de col·laboració pel qual s'estableix un protocol per al control dels vaixells utilitzats per al transport d'animals vius.

Aquests vaixells estan subjectes per una banda a la supervisió dels serveis veterinaris oficials, que realitzen els controls sobre protecció dels animals durant el seu transport als ports, i de l'altra a la que correspon als serveis tècnics de Capitania Marítima, que controlen aspectes que també poden afectar el benestar animal com els relatius a les infraestructures de les embarcacions.

Al Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea del 28 de juny passat es van adoptar unes Conclusions del sobre el benestar animal en el transport marítim a llarga distància a països tercers. En un dels punts, s'assenyalava la necessitat de prioritzar accions a curt termini dels estats membres sobre la seguretat marítima i la conformitat amb les prescripcions tècniques dels vaixells, així com els controls previs a la càrrega, ha informat el ministeri a través d'un comunicat.

La normativa sobre protecció dels animals durant el transport en vaixells de bestiar estableix el mecanisme per a l'autorització i el registre d'aquests mitjans de transport. Pel que fa al benestar dels animals, vetlla perquè els espais destinats a ells es trobin en una situació adequada. També estableix els controls oficials que cal fer cada vegada que es carrega un vaixell. Paral·lelament s'han de comprovar aspectes tècnics sobre la seguretat del vaixell, com ara els equips elèctrics, la ventilació o la protecció davant d'incendis, per assegurar que són correctes. Atès que els diferents controls els fan especialistes en els diferents àmbits, cal establir un procediment de coordinació específic.

L'acord signat estableix el marc en què es desenvoluparan els procediments documentats necessaris perquè la garantia del compliment de la normativa en els diferents aspectes millori les condicions de transport dels animals, sense suposar demores en els mecanismes d'autorització.