El Govern regula el reconeixement de les organitzacions de boví, oví i cabrum

29-12-2021 - 14:35 -

El Govern regula el reconeixement de les organitzacions de boví, oví i cabrum

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual es regula el reconeixement de les organitzacions de productors i les associacions dels sectors ramaders de carn de boví, i de carn d'oví, i s'estableixen les condicions per a la negociació contractual per part d'aquestes organitzacions i associacions.

Segons el Ministeri, aquest reial decret té com a principal objectiu reforçar la posició negociadora dels productors de carn de boví, oví i cabrum i aconseguir així una retribució més gran al sector ramader i un millor repartiment del valor al llarg de la cadena alimentària. Tot això dins del marc de la normativa comunitària i de la lliure competència al mercat.

En aquest sentit, la reforma de la PAC, que entrarà en vigor el 2023, reconeix el paper fonamental de les organitzacions de productors en la concentració de l'oferta i en la millora de la comercialització i la planificació de la producció, així com en l'adaptació producció a demanda, optimització dels costos de producció i estabilització dels preus al productor. Per això, les inclou com a estructures clau per millorar la posició del sector primari a la cadena, contribuint així a complir els objectius d'aquesta política comunitària.

En aquest sentit, les recomanacions realitzades per la Comissió Europea a Espanya al desembre de 2020, en el marc de l'"Estrategia de la Granja a la Mesa", i que s'han tingut en compte en l'elaboració del Pla Estratègic per a l'aplicació de la PAC en territori espanyol, inclouen el desenvolupament legislatiu per al reconeixement d'organitzacions de productors en aquells sectors que encara no compten amb normativa sobre això.