El ministeri d'Agricultura estableix un pla de treball amb Anice per fer front a la crisi dels elaborats carnis

26-11-2019 - 14:25 - porcí

El ministeri d'Agricultura estableix un pla de treball amb Anice per fer front a la crisi dels elaborats carnis

Anice s'uneix a les demandes de suport a el sector dels elaborats. Aquest dilluns s'ha reunit, juntament amb la Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (Fiab), amb representants del Ministeri d'Agricultura per traslladar la seva preocupació per la crisi que travessa la indústria càrnia i concretar mesures de suport. En aquest sentit, el Ministeri i Anice han establert un pla d'actuació pel qual s'està treballant per tal que sigui una realitat en els propers mesos.

Actualment, les empreses fabricants d'elaborats carnis es troben en una situació complicada ja que la gran demanda de carn des de la Xina i altres països d'Àsia a causa de la irrupció de la pesta porcina africana, entre d'altres factors, ha fet pujar exponencialment els preus del porc a Espanya i en definitiva a tota la UE. Uns preus que després no poden repercutir en els preus de venda dels elaborats carnis. És per aquest motiu que s'han definit les següents actuacions:

- L'obertura d'una línia de finançament, amb la participació de l'ICO i SAECA.

- La remissió de les conclusions de la "Jornada de reflexió sobre la cadena de valor d'al sector de la carn de porcí", celebrada el passat mes d'octubre, en una iniciativa pionera de l'Observatori de la Cadena Alimentària i en la qual es va poder traslladar a tots els integrants de la mateixa, incloses les organitzacions de la distribució comercial, l'enorme increment de costos de la carn de porcí i les dificultats que això planteja per a les indústries elaboradores espanyoles.

- La celebració d'una reunió del Ministeri amb representants de la gran distribució comercial per exposar-los la seva preocupació per aquesta conjuntura de la indústria càrnia elaboradora, així com la problemàtica dels sectors afectats pels aranzels dels Estats Units.

- La translació a la Comissió Europea de la conjuntura de la indústria transformadora, comú a tota la UE i la necessitat d'articular mesures a escala comunitària, davant d'un context de mercat que ha variat substancialment i que perdurarà en el temps.

- El suport a l'exportació de productes carnis elaborats i als plans de promoció que potenciïn la internacionalització d'aquests productes.

- El seguiment del mercat porcí, costos i evolució de l'oferta, així com la demanda en el mercat domèstic.


El prioritari, assegurar el repartiment de la valor afegit al llarg de la cadena de valor

Per Anice és essencial protegir aquest teixit empresarial, compost per milers de pimes i també garantir el proveïment intern de matèria primera. En cas contrari, aquesta situació pot conduir a una greu pèrdua d'empreses i llocs de treball, la majoria en zones rurals, i a un desproveïment de carn de porcí al mercat espanyol.

Igualment, per evitar la repetició d'aquestes circumstàncies, Anice ha sol·licitat que s'inclogui en el Codi de Bones Pràctiques Mercantils i en la Llei 12/2013 de mesures de funcionament de la cadena alimentària, una clàusula que permeti la revisió dels acords comercials en els casos en què es produeixi una alteració excepcional dels mercats.


Petició a Brussel·les

Les associacions càrnies d'Itàlia i Espanya han manifestat a la Comissió Europea la seva preocupació davant la greu situació per la qual travessen les indústries elaboradores de productes de porcí de la UE. Una situació que amenaça de mantenir-se en el temps, tenint en compte que les previsions de recuperació de el sector porcí a la Xina no es produiran abans de cinc anys, un període suficient perquè la majoria dels fabricants europeus es vegin obligats a cessar les seves activitats.

Per això, Uniceb, l'Associació de la Indústria Càrnica d'Itàlia, i Anice i Anafric, com organitzacions representatives de la indústria càrnia a Espanya, han dirigit un escrit a la Comissió Europea demanant-li que adopti mesures urgents per assegurar el proveïment de porcí a la Unió Europea i que alleugen la situació de les indústries elaboradores.