El sector agroalimentari és un servei essencial i pot seguir amb la seva activitat

30-03-2020 - 14:13 -

El sector agroalimentari és un servei essencial i pot seguir amb la seva activitat

L'agricultura, la ramaderia, la pesca, la indústria alimentària i les seves activitats relacionades són reconeguts com a serveis essencials en el nou Reial Decret-Llei que paralitza l'activitat de totes les no essencials i per tant poden continuar amb la seva activitat. Així ho ha aclarit el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació després de les últimes declaracions del Govern d'aquest cap de setmana i en relació a les restriccions per frenar l'expansió del coronavirus.

Els serveis que podran seguir amb la seva activitat són:

- Aquells que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes i alimentació animal.

- Serveis imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

- Aquelles empreses que hagin de prestar els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagin d'assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això.

- Activitats que prestin serveis en matèria de gestió de residus i transport i retirada de subproductes; i les dels centres, serveis i establiment d'atenció sanitària a animals.

L'objectiu, segons ha recordat el MAPA, és reforçar, amb caràcter temporal, les limitacions del moviment de les persones per contenir el Covid-19 i garantir que els sacrificis i esforços de "tota la població" tinguin una major repercussió en la lluita contra aquesta malaltia.

El Ministeri ha incidit que la producció agrícola, ramadera i aqüícola, així com l'activitat pesquera, la transformació de productes agraris i pesquers, els centres o clíniques veterinàries, el transport i la distribució d'aliments, així com la seva comercialització a través de la venda minorista a consumidor, formen la cadena de proveïment alimentari l'activitat de la qual ha de garantir-se en la situació d'estat d'alarma.

Això implica que ha de mantenir-se "no només l'activitat de les empreses agroalimentàries en el seu conjunt", sinó també la de les empreses que, al seu torn, els subministren les entrades i serveis necessaris ".

D'altra banda, aquest decret regula també un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no essencials, i en el seu annex especifica quines són aquestes activitats. Pot consultar-lo en l'apartat "Informació relacionada" al final d'aquesta notícia.