El sector carni es mostra preocupat per la "Estrategia España 2050" presentada pel Govern espanyol

03-06-2021 - 09:55 -

El sector carni es mostra preocupat per la "Estrategia España 2050" presentada pel Govern espanyol

Les sis organitzacions interprofessionals que representen a centenars de milers de ramaders, empreses, treballadors i tècnics de tot Espanya -Asici, Avianza, Intercun, Interovic, Interporc i Provacuno-, han dirigit una carta al president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, expressant-li la seva profunda inquietud davant la presentació de la "Estrategia España 2050".

Segons un comunicat conjunt de totes elles, les al·lusions cap a la producció ramadera que inclou el document "es basen en dades parcials, inexactes o en conclusions desenfocades en què es combinen arguments mediambientals amb apel·lacions a la restricció del consum de carn i productes ramaders, que reflecteixen de forma mimètica els plantejaments de grups d'interès i d'activisme contraris a la ramaderia i les seves produccions".

En concret, han criticat afirmacions contingudes en el dossier com que "nombrosos estudis assenyalen que el consum de carn de la població espanyola és entre dos i cinc vegades superior a la recomanable" o que "cal destacar un abandonament progressiu de la dieta mediterrània i l'increment del consum de productes d'origen animal, responsables del 80% de les emissions associades a la nostra alimentació".

Per contrarestar aquestes afirmacions, les sis interprofessionals annexen un informe de situació basat en "fonts oficials i de prestigi científic i tècnic" amb l'objectiu que "la Presidència de el Govern disposi d'un panorama molt més complet i balancejat sobre els sectors ramader-carnis". Així, l'informe recull que la carn i els derivats carnis, juntament amb els altres grups d'aliments i un estil de vida actiu, formen part "inexcusable" de la Dieta Mediterrània. Afegeix que els consums recomanats de carn vermella per una ingesta "segura i saludable" que estableixen "les organitzacions internacionals i nacionals de gestió de la salut, com les societats científiques espanyoles" reflecteixen un llindar "molt superior" al consum efectiu de la població espanyola. Per això, segons el document, cal destacar que un consum moderat, equilibrat i complet de carn i amb un estil de vida actiu són "fonamentals" per a una nutrició i desenvolupament adequats.

En aquest sentit, aporten "evidències científiques" que veuen "clares", com que els països amb un menor consum de carn per càpita tenen les taxes de retard en el creixement infantil més altes, segons un informe de Agdevola et al. de 2019 o que la Societat Europea de Gastroenterologia Pediàtrica, Hepatologia i Nutrició (ESPGHAN) afirma en el posicionament del seu Comitè de Nutrició que "els nadons i nens petits no han de rebre una dieta vegana". El text incideix que la carn i els altres productes d'origen animal són fonts "completes" de proteïnes perquè contenen "tots els aminoàcids essencials" i estan "altament biodisponibles", el que fa que "puguem assimilar aquests nutrients i cobrir les necessitats de l'organisme ".

El sector ramader-carni és "motor" de l'Espanya rural i agent "fonamental" del desenvolupament social i econòmic, segons l'informe, en el qual s'apunta que la ramaderia s'empra de forma directa a més de mig milió de persones i les indústries càrnies i el comerç minorista a prop de 200.000 empleats. També afegeixen que l'activitat ramadera es desenvolupa en més de 350.000 granges de tot Espanya que aporten 16.000 milions d'euros a la Producció Final Agrària, d'acord amb les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

En termes de riquesa econòmica i social, la indústria càrnia suposa aproximadament el 2,2% del PIB espanyol total i el 13,8% del PIB de la branca industrial, amb prop de 3.000 empreses, distribuïdes especialment en zones rurals i una facturació de 27.957.000 d'euros, al costat de 25.000 establiments minoristes especialitzats, amb vendes superiors a 5.000 milions d'euros, segons exposa.

En relació al medi ambient, assenyalen que el metà que es produeix en l'agricultura representa al voltant del 27% del total emès al món, un gas que "forma part" d'un cicle biogènic pel qual "passa a ser absorbit per les plantes en la fotosíntesi". Existeixen, segons el dossier, "moltes alternatives" per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents de la ramaderia, ja que modificant els sistemes de maneig "podem reduir les emissions entre un 20 i 30%" i a Espanya "estem treballant en aquesta línia". Afirmen que al país, la producció ramadera de carn representa "únicament el 7,8%" del total de les emissions registrades a Espanya, on el principal emissor és el transport (27%). En tot cas, el sector està treballant i invertint "grans recursos" per aconseguir un model de transició ecològica global, així com una producció ramadera més sostenible, circular i neutra en emissions, desenvolupant noves tècniques de producció amb un menor impacte ambiental com els exemples concrets que citen en l'informe.

A la carta al president fan esment també al manteniment de la ramaderia en el medi rural i de la utilització de les superfícies de pastures que genera un "ampli ventall" de serveis ecosistèmics. La prevenció d'incendis és, per exemple, una de les activitats essencials de la ramaderia extensiva per contribuir a la mitigació del canvi climàtic.

Finalment, el dossier acaba fent referència als productes d'origen animal que generen "molt menys malbaratament" alimentari del què es produeix en altres aliments".