El sector de la producció animal presenta el segell 'Compromiso Bienestar Animal'

05-11-2019 - 10:23 -

El sector de la producció animal presenta el segell 'Compromiso Bienestar Animal'

‘Compromiso bienestar animal’ és el nom del segell que podran lluir els productes espanyols que compleixin amb els estàndards més exigents del món en benestar animal, que estaran avalats per un Comitè Científic format per professionals independents de prestigi.

El segell l'han presentat a Madrid els directors de les Interprofessionals de porcí ibèric (Asici), de conill (Intercun), d'oví i cabrum (Interovic), de porcí de capa blanca (Interporc), de pollastre (Propollo) i de boví (Provacuno). Una iniciativa que va començar el passat mes de juny i que culmina ara.

Aquestes sis Interprofessionals de la producció animal posen així en marxa una iniciativa pionera al món que reflecteix el compromís del sector ramader espanyol amb el compliment dels més alts estàndards de benestar del bestiar i consolida a Espanya com un dels grans referents internacionals en benestar animal.

Cada Interprofessional comptarà amb el seu propi reglament tècnic adaptat a la realitat productiva de cada espècie en els quals es fixaran requisits més exigents que les normatives europea i nacional en relació a cada un dels cinc principis de benestar animal establerts per l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE): animals lliures de fam, set i desnutrició; lliures de pors i angoixes; lliures d'incomoditats físiques o tèrmiques; lliures de dolor, lesions o malalties; i lliures per expressar les pautes pròpies de comportament.

Per garantir el compliment de les exigències requerides, es realitzaran auditories a les instal·lacions ramaderes, en les operacions de càrrega, transport i descàrrega, i en les empreses càrnies que processen i elaboren productes per a la seva comercialització final, el que permet cobrir totes les fases, tant les ramaderes com les industrials.


Transparència davant del consumidor

L'objectiu de la iniciativa és harmonitzar la certificació en benestar animal de manera que el consumidor pugui reconèixer un únic segell, similar, però amb lleugers canvis i diferents colors segons l'espècie- que garanteixi les bones pràctiques en aquesta matèria al llarg de tot el procés de vida de l'animal.

D'aquesta manera, el sector espanyol s'anticipa a les creixents demandes dels consumidors pel que fa a una producció respectuosa amb el benestar animal i contribueix al fet que la distribució compti en els seus lineals amb productes amb segells que garanteixen les millors pràctiques en aquest àmbit.


Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, reconegudes pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, estan constituïdes per associacions de la producció, transformació i comercialització i tenen entre els seus objectius donar a conèixer la realitat dels seus productes i sectors a la societat.