El sector porcí proporciona feina a més de 420.000 persones

25-02-2022 - 14:31 - porcí

El sector porcí proporciona feina a més de 420.000 persones

El sector porcí de capa blanca és un potent motor de generació de feina i de manteniment de feina estable. A més, les seves empreses són agents dinamitzadors de les zones on són presents ja que també impulsen la creació d'ocupació indirecta i induïda.

Les darreres dades de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) mostren que el sector manté les seves altes xifres i proporciona feina a més de 420.000 persones: ramaders, veterinaris, transportistes, treballadors de la indústria i la distribució…D'aquesta xifra, gairebé 155.000 corresponen a llocs de treball directes; més de 172.000 a llocs de treball indirectes; prop de 96.000 a llocs de treball induïts.

L'ocupació directa sector porcí, que suposa gairebé el 12% de tota la feina que genera l'agroalimentació a Espanya, es reparteix entre el sector primari (52%); cooperatives i empreses integradores (4%); i indústries càrnies (44%).


Dinamització de l'entorn rural

L'elevat grau d'implantació que té el sector porcí de capa blanca al medi rural, tant a la seva activitat ramadera, com a la industrial i la comercialitzadora, el converteix en un gran actiu per fixar població en aquestes zones per la seva capacitat per generar llocs de treball fixos.

En concret, als municipis de menys de 5.000 habitants és el 35% de l'ocupació de la indústria del porcí. Xifres que s'aconsegueixen gràcies a la presència en aquestes zones del 43% de les granges de porcí espanyoles, així com del 45% de les indústries.

El director d'Interporc, Alberto Herranz, destaca “la importància de la feina que genera el sector a les zones rurals. Molts petits municipis de l'anomenada 'Espanya buidada' es mantenen gràcies als llocs de treball que genera el porcí, que es converteix així en un focus de riquesa i de vertebració del territori”.