El sector porcí redueix en més d'un 4% les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle

28-01-2021 - 10:18 - porcí

El sector porcí redueix en més d'un 4% les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle

El sector porcí de capa blanca espanyol va reduir l'any 2020 un 4,11% les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per cada quilo de carn produït si el comparem amb l'any 2019, segons les dades elaborades per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca, Interporc, a partir dels últims informes oferts pels ministeris d'Agricultura i de Transició Ecològica.

Amb aquestes xifres que plasmen la realitat de el sector, es reconfirma la tendència a la reducció d'emissions dels últims anys provocada per l'activitat del porcí, tal com posa en relleu Interporc amb motiu de la celebració del Dia Mundial per la Reducció de les emissions de CO2, també anomenat Dia Mundial de l'Acció en contra el Canvi Climàtic.

De fet, segons la interprofessional, si ens remuntem a l'any 2005, la reducció d'emissions GEH del sector porcí per cada quilo de carn produït es redueix en un 41% en els últims 15 anys. En aquell any, les granges de porcí espanyoles emetien 1 kilotonelada de CO2 per cada 439 tones de carn produïts, mentre que l'any 2020 han estat menys 748 tones de carn per cada kilotonelada de CO2 emesa.

Es tracta per tant d'un sector que està creixent de forma sostenible any rere any gràcies a la forta conscienciació dels professionals del porcí, que han anat incorporant en tots els processos de l'activitat importants mesures dirigides a reduir les emissions i enfocades principalment a la millora durant l'emmagatzematge i tractament de purins.


1,9% del total de les emissions GEH

Però els esforços del sector porcí en matèria mediambiental no es limiten a la reducció en la generació d'emissions GEH, sinó que s'estenen a molts altres camps de l'activitat, com la reducció del consum d'aigua, d'electricitat i combustibles o la menor generació de plàstics no reutilitzables, residus o deixalles. Totes aquestes mesures de control i millora mediambiental que aplica el sector en els últims 30 anys han contribuït al fet que el pes de l'activitat porcina sobre el conjunt de les emissions nacionals GEH sigui de només l'1,9%.

Amb tot, el sector porcí continua millorant compromès amb aconseguir un impacte climàtic neutre abans del 2050, d'acord amb el que estableix el Pacte Verd Europeu.