El sector porcí redueix en més d'un 5% les emissions GEH el 2020

31-01-2022 - 11:05 - porcí

El sector porcí redueix en més d'un 5% les emissions GEH el 2020

L'any 2020 el sector porcí de capa blanca espanyol ha reduït un 5,4% les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) per cada quilo de carn produït respecte a l'any 2019, segons les dades elaborades per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc), a partir dels darrers informes oferts pels ministeris d'Agricultura i de Transició Ecològica.

Amb aquestes xifres que plasmen la realitat del sector, es reconfirma la tendència a la reducció d'emissions dels darrers anys provocada per l'activitat del porcí, tal com posa en relleu Interporc amb motiu de la celebració del Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2, també anomenat Dia Mundial de l'Acció davant del Canvi Climàtic.

Així, l'any 2020 les emissions per cada tona de carn produïda van pujar a 1,75 davant de les 1,85 de l'any 2019, i si ens remuntem a l'any 2005 la reducció d'emissions GEH per cada quilo de carn produït encara és més significativa, ja que es redueix en un 39,6% en els darrers 15 anys. Aquell any, les granges de porcí espanyoles emetien 2,90 tones de CO2 per cada tona de carn produït mentre que, l'any 2020, s'han emès 1,75 tones de CO2 per tona de carn.

Així mateix, encara que la producció ha augmentat en els darrers anys, les emissions sectorials totals descendeixen notablement. En total, van assolir el 2020 les 8.765 tones, cosa que indica un descens superior al 4,7% respecte a les emissions GEH del sector l'any 2005.

Les dades posen de manifest no només que el sector ha realitzat un extraordinari esforç de reducció del seu impacte mediambiental, sinó que està en condicions de continuar reduint-lo en els propers anys fins a arribar a una posició de neutralitat climàtica garantida l'any 2050.