El sector porcí redueix en un 38% les seves emissions de metà en els últims 15 anys

23-10-2020 - 11:23 - porcí

El sector porcí redueix en un 38% les seves emissions de metà en els últims 15 anys

El sector porcí de capa blanca espanyol ha reduït un 38,6% les seves emissions de metà (CH4) per cada quilo de carn produït procedents de la gestió de fems en el període 2005-2018, i manté la seva tendència a la baixa ja que, al 2018 -últim any amb dades de l'Inventari Nacional Gasos d'Efecte Hivernacle (edició 2020) - les emissions van baixar un 4,4% respecte a 2017.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) destaca la conscienciació dels professionals del sector, les granges de les quals l'any 2005 emetien 1 kilotonelada de metà per cada 539 tones de carn produïts, mentre que l'any 2018 va emetre menys de 0,62 kilotones amb la mateixa quantitat de carn produïda.

Aquesta important reducció es deu a una sèrie de mesures adoptades al llarg d'aquests anys per les granges espanyoles, com l'aplicació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per, entre altres objectius, reduir les emissions GEH, desenvolupar nous sistemes de reutilització de purins o la fabricació de fertilitzants no contaminants.

Significatiu també és el descens del metà derivat de la fermentació entèrica, que passa d'un factor d'emissió en quilograms de CH4 per cabana a l'any de 1,22 l'any 2005 a 0,77 l'any 2018, fet que suposa una reducció del 36,8%, segons recull l'Inventari Nacional Gasos d'Efecte Hivernacle, publicat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Aquesta reducció es deu al desenvolupament d'unes pautes d'ingesta molt ajustades per animal, en les que s'ha anat adequant progressivament la seva dieta per maximitzar el seu aprofitament energètic i nutritiu substituint ingredients rics en fibra i de baixa digestibilitat per cereals i augmentant progressivament la quantitat i qualitat de proteïna.

Any rere any, el sector porcí avança en els seus objectius per assolir un impacte climàtic neutre de cara a 2050. Per aconseguir-ho, no només compleix amb la normativa més exigent de el món en el respecte a l'entorn, que és l'europea, sinó que a més treballa minuciosament per, entre altres qüestions: reduir les seves emissions GEH, fer un ús més eficient de l'aigua o disminuir el consum d'energia.