El sector porcí va assolir el 2021 una facturació rècord de 18.500 milions d'euros

21-04-2022 - 17:10 - porcí

El sector porcí va assolir el 2021 una facturació rècord de 18.500 milions d'euros

El sector porcí va mantenir la seva fortalesa econòmica durant l'exercici 2021, en què va assolir una facturació rècord de 18.500 milions d'euros. D'aquesta quantitat, el 41,2% correspon a exportacions, que van arribar als 7.718,5 milions d'euros, un 1,2% més que el 2020, i les 3,1 milions de tones (+4,3%).

Aquest increment de la xifra de negoci ha anat de la mà de l'augment de l'aportació del sector a les arques públiques, amb un total de 2.245 milions d'euros.

Així ho ha avançat aquest matí a Madrid el director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc), Alberto Herranz, en una roda de premsa en què ha fet balanç de l'any 2021 i ha detallat les xifres del sector.

Herranz ha indicat que "el porcí és un dels sectors de referència en l'àmbit agroalimentari", ja que la seva facturació directa suposa el 62% del total de la indústria càrnia espanyola i el 18% de la facturació total de la indústria alimentària, alhora que dóna feina a 415.000 persones de forma directa, indirecta i induïda.

A més, ha exposat que la producció total de carn va variar lleugerament a l'alça, per situar-se en 5,19 milions de tones -d'elles 960.000 tones en productes elaborats- mentre que el consum a les llars espanyoles va tornar a xifres prèvies a la pandèmia, i va rondar els 21 quilos per càpita, un 37% per sota de la mesura europea, “el que és reflex d'una alimentació cada cop més equilibrada dins del marc de la dieta mediterrània”.

El director d'Interporc ha destacat: “les dades del 2021 demostren el sector segueix superant barreres que no fa gaire semblaven infranquejables. Ja som el primer productor europeu i el segon exportador mundial. I això repercuteix de forma directa en l'economia i l'ocupació de l'Espanya buidada, ja que bona part de la nostra activitat es duu a terme a les zones rurals”.

Així, ha incidit que el nombre d'indústries de porcí implantades al medi rural s'ha incrementat en un 13,4% en l'última dècada, i que l'ocupació industrial en porcí ho hauria fet en un 10,8% en aquests petits pobles, “el que es tradueix en famílies que romanen als seus pobles, donant-los vida i esperances de futur”.

Alberto Herranz ha ressaltat: “en temps d'incertesa a causa de la conjuntura geopolítica internacional, el sector porcí és garantia d'autonomia alimentària, ja que estem capacitats per proveir d'aliments els ciutadans europeus i d'altres països, ia més ho fem de forma cada més sostenible”.

En aquest sentit, Herranz ha subratllat que “la creixent aposta de les empreses porcines per la sostenibilitat està portant a una reducció constant de la seva empremta hidrològica i de les seves emissions de GEHs, que han disminuït un 40% per quilo de carn produït en els darrers 15 anys”. A això ha afegit: "som exemple d'economia circular gràcies a projectes de conversió dels purins en adobs o energia en plantes de biogàs o cogeneració".


Un sector exportador

Daniel de Miguel, director d'Internacional d'Interporc, ha intervingut en la presentació de les dades destacant que “Espanya es va convertir el 2021 en el segon exportador mundial de productes del porcí, molt a prop dels EUA”. De Miquel ha assenyalat que “les principals destinacions de la carn de porcí espanyola són la Xina (1,2 milions de tones); França (300.000 tn); Itàlia (176.000 t); Filipines (157.000 t); Japó (143.000 t); Corea del Sud (121.000 tn) i Portugal (110.000 tn)”.

Aquestes xifres consoliden el porcí com a principal exportador dins del sector agroalimentari, per davant de fruites, hortalisses, vi i oli. Així mateix, cal destacar que el saldo comercial exterior -exportacions davant d'importacions- és positiu en 7.212,4 milions, cosa que el confirma com un dels principals motors econòmics d'Espanya.