Entitats agroalimentàries s'uneixen per potenciar el cultiu de lleguminoses per a l'alimentació animal

01-02-2022 - 13:11 -

Entitats agroalimentàries s'uneixen per potenciar el cultiu de lleguminoses per a l'alimentació animal

El Grup Operatiu Inpulse (Innovant per utilitzar lleguminoses en alimentació animal) ha emès un comunicat en què proposa potenciar el cultiu de lleguminoses a Espanya i reduir així la dependència externa de proteïna per als pinsos de la ramaderia nacional. Aquesta entitat està constituïda per la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG), com a entitat representant i coordinadora, la Confederació Espanyola de Fabricants d'Aliments Compostos per a Animals (CESFAC), Cooperatives Agroalimentàries d'Aragó, l'Institut d'Agricultura Sostenible del Consell Superior d'Investigacions Científiques (IAS-CSIC), el Centre de Recerca i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó (CITA) i el Servei Regional de Recerca i Desenvolupament Agroalimentari (SERIDA). També hi participen com a membres col·laboradors l'Associació Espanyola de Lleguminoses (AEL), el Centre Tecnològic CARTIF, ARS ALENDI, COVAP i la Fundació Espanyola per al Desenvolupament de la Nutrició Animal (FEDNA).

Segons indica el comunicat, l'augment constant de les tensions comercials, incrementades per la pandèmia, i la major volatilitat de les matèries primeres agràries, subjectes a una major demanda global i crisi d'oferta pels efectes del canvi climàtic, així com el dèficit productiu de lleguminoses a Espanya, fan necessària, al seu parer, una diversificació de les fonts de subministrament, altament dependent d'importacions, particularment de soja. “En són un clar exemple les tensions que es viuen actualment a la frontera de Rússia amb Ucraïna, que podrien condicionar el mercat d'alimentació animal. En concret, i al marge de l'elevada importància que tenen els enviaments de cereal o gira-sol d'aquests països, les importacions d'Ucraïna i Rússia suposen de mitjana el 70% de les arribades de pèsol, una de les alternatives principals a la soja, amb més de 100.000 t”.

Inpulse situa com a principal objectiu el disseny i l'avaluació d'un mecanisme sistematitzat per a la potenciació del cultiu i l'ús de lleguminoses espanyoles adaptades a les necessitats de tots aquells implicats en l'alimentació animal. La seva meta és contribuir a la diversificació del sistema agroalimentari a Espanya, millorant-ne la sostenibilitat, afavorint la competitivitat i el desenvolupament econòmic de la cadena, reduint l'actual dependència de les importacions en pinsos.

El GO INPULSE es va constituir en una primera fase l'any 2018 quan va establir les bases per a la posada en marxa d'aquest projecte innovador que es desenvolupa entre els anys 2021 i 2023 i està cofinançat al 80% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. FEADER i al 20% per fons de l'Administració General de l'Estat, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (2014-2020), amb un import total de l'ajut aprovat de 439.594,65 €.