Espanya demana ampliar el període de sol·licitud de la PAC fins el 15 de juny

17-03-2020 - 11:14 -

Espanya demana ampliar el període de sol·licitud de la PAC fins el 15 de juny

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ja ha sol·licitat a la Comissió Europea l'ampliació del període de sol·licitud de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) fins al 15 de juny i així li ha concedit l'organisme europeu. L'objectiu, "que cap agricultor i ramader tingui dificultat per presentar la seva sol·licitud única de la PAC de l'any 2020".

L'1 de febrer es va obrir el termini de presentació de la sol·licitud única de la PAC a l'any 2020 i la finalització estava prevista el proper 30 d'abril.

No obstant això, amb la publicació de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'estableixen una sèrie de restriccions al moviment de les persones que tindran un impacte notable en aquest procés de presentació de la sol·licitud única.

Espanya va demanat l'ampliació del termini màxim de presentació de la sol·licitud única fins al 15 de juny i així li ha concedit la Comissió Europea. En breu s'iniciarà la tramitació d'un Reglament d'Execució per ampliar el termini màxim de presentació de la sol·licitud única fins a aquesta data.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), en col·laboració amb les comunitats autònomes, fomentaran els processos de presentació telemàtica de la sol·licitud única i reforçaran les diferents alternatives que permetin aprofitar al màxim aquests mecanismes, perquè puguin seguir presentant-se mitjançant aquests mitjans el màxim nombre de sol·licituds. Això inclou tant la presentació telemàtica de la sol·licitud directament per l'agricultor, com els mecanismes de presentació telemàtica per part de les entitats col·laboradores. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de proporcionar les instruccions pertinents a aquest efecte.

Tot això sense perjudici que, en els pròxims dies, es prenguin mesures addicionals per assegurar la gestió, control i pagament de les ajudes de la PAC.

Segons ha assegurat el MAPA, l'objectiu de el Govern d'Espanya és facilitar el màxim possible a agricultors i ramaders, davant l'excepcionalitat creada després del decret de l'Estat d'Alarma, la presentació de la seva sol·licitud de la PAC de l'any 2020.