Espanya és declarada indemne de brucel·losi bovina

22-02-2022 - 10:00 - boví

Espanya és declarada indemne de brucel·losi bovina

Espanya ha estat declarada oficialment indemne de brucel·losi bovina després de no detectar-se casos durant 3 anys consecutius i obtenir la qualificació d'oficialment indemnes el 99,8% dels ramats. L'anunci arriba després que la Comissió Europea publiqués al Diari Oficial de la Unió Europea el reglament d'execució que declara l'estatut lliure de brucel·losi bovina de la província de Càceres, l'únic territori que faltava perquè tot el territori nacional quedés lliure de la malaltia.

En la mateixa línia, el País Basc ha estat declarat lliure de tuberculosi bovina i se suma a altres territoris on aquesta malaltia està eradicada, com les Canàries, Galícia i Astúries. Ambdues declaracions suposen una millora en la imatge de l'estatus sanitari d'Espanya, cosa que facilita el manteniment i l'obertura de noves possibilitats comercials.

La lluita contra la brucel·losi bovina va començar a principis dels anys 90, amb la implantació a nivell nacional del Programa d'Erradicació. En aquell moment, la prevalença de ramats positius rondava el 5% i els casos humans anuals es comptaven per uns quants milers. L'aplicació continuada d'aquest programa nacional, unit a una estratègia basada en la declaració de zones d'especial incidència, que es van abordar mitjançant programes de vacunació massiva, buidatges sanitaris dels ramats confirmats, o amb programes mixtos, va donar resultat, de tal manera que el 2015 la prevalença se situava per sota del 0,1%, 14 comunitats autònomes ja no tenien ramats positius i es va prohibir totalment la vacunació per abordar de manera decisiva la fase d'eradicació.

Segons un comunicat del Ministeri d'Agricultura, aquesta estratègia final ha mostrat la seva elevada eficàcia, de manera que els casos puntuals apareguts des de llavors es van eradicar amb celeritat i ara culmina amb la declaració d'Espanya com a lliure de la malaltia.

Aquesta declaració se suma a l'obtinguda el 2021 per al bestiar oví i cabrum.