Espanya flexibilitza les condicions per importar blat de moro d'Argentina i Brasil

15-03-2022 - 11:34 - cereals i farratges

Espanya flexibilitza les condicions per importar blat de moro d'Argentina i Brasil

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat aquest dilluns una resolució per la qual es flexibilitzen temporalment els requisits específics per a la importació de blat de moro de l'Argentina i el Brasil. Això vol dir que es facilita l'entrada a Espanya de primeres matèries destinades a l'alimentació animal que supleixin la paralització de les importacions d'Ucraïna per la situació de guerra en què es troba aquest país després de la invasió russa.

Tot i que Espanya ja compra cereals a Argentina i Brasil -líders agrícoles mundials-, la decisió publicada aquest dilluns facilita l'accés dels enviaments de blat de moro dels dos països americans al mercat nacional.

Segons un comunicat del Ministeri d'Agricultura, davant la incertesa existent pel subministrament de blat de moro, la Comissió Europea va convocar els Estats membres a una reunió el passat divendres 11 de març per analitzar les mesures a adoptar amb l'objectiu de flexibilitzar determinats requisits fitosanitaris aplicables a les importacions procedents de països tercers, en el marc de la normativa comunitària d'aplicació i sobre la base de l'anàlisi de riscos realitzada per cada estat membre.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, juntament amb l'Associació Espanyola de Comerç Exterior de Cereals i Productes Anàlegs (AECEC) han analitzat les mesures de flexibilitat que afecten el blat de moro procedent de l'Argentina i el Brasil i han constatat que el blat de moro procedent dels Estats Units no presenta cap problema a aquests efectes, i no cal cap mesura excepcional.

En base a la informació subministrada per l'AECEC i després de realitzar la corresponent anàlisi de riscos en relació a 10 productes fitosanitaris, s'ha arribat a la conclusió que 6 no presenten cap problema a la llum de la legislació actual. Per als 4 restants, el MAPA ha acordat establir un límit superior d'acord amb l'anàlisi de riscos esmentat, en aplicació de les normes sobre els límits màxims de residus de plaguicides en aliments i pinsos d'origen vegetal i animal.

La resolució publicada pel Ministeri s'aplica temporalment per al blat de moro originari del Brasil i l'Argentina, i també per a determinats residus de plaguicides.

D'aquesta manera, el sector importador pot comprar blat de moro per a l'alimentació animal als principals països productors del món i, així, garantir l'enllaç en el subministrament del sector ramader a Espanya.