Espanya i Portugal realitzen un simulacre de Febre Aftosa

13-03-2019 - 13:55 -

Espanya i Portugal realitzen un simulacre de Febre Aftosa

Espanya i Portugal, en col·laboració amb l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura FAO (EUFMD), han iniciat un exercici conjunt de simulació de focus de febre aftosa, que tindrà lloc durant els dies 12, 13 i 14 de març de 2019 a Jerez de los Caballeros, Badajoz.

L'exercici estarà basat en una sospita de febre aftosa en 2 granges de boví localitzades a la zona fronterera entre Espanya i Portugal, i comptarà amb la participació de més de 70 veterinaris inscrits en els Serveis Veterinaris Oficials (SVO) d'ambdós països, incloent nivell central, autonòmic i comarcal.

Durant el mateix es visitaran les granges sospitoses i es realitzarà un treball en grups, formats per representants dels dos països, per a la discussió i abordatge conjunt de les tasques proposades en relació a l'actuació dels serveis veterinaris oficials, tant en les explotacions sospitoses com en els Centres Locals de Crisi.

El simulacre té com a finalitat global fomentar la coordinació, la relació i l'intercanvi d'informació entre els serveis veterinaris espanyol i portuguès, per millorar la capacitat de resposta davant de situacions d'emergència sanitària per aparició de sospites de febre aftosa a la zona fronterera.

Els objectius específics del simulacre són:

• L'actualització de coneixements en relació a la febre aftosa, la seva situació sanitària mundial amb especial atenció als serotips circulants a l'àrea mediterrània, incloent aspectes sobre el paper de la fauna silvestre a la malaltia.
• Facilitar la comunicació i la col·laboració dels SVO d'Espanya i Portugal a la zona fronterera.
• Avaluar la idoneïtat dels Plans de contingència de lluita enfront de la febre aftosa i millorar-los mitjançant la detecció de possibles deficiències i correcció de les mateixes.
• Millorar els protocols de comunicació i intercanvi d'informació entre els serveis veterinaris oficials a banda i banda de la frontera.
• Augmentar el coneixement mutu de protocols i plans de contingència en relació a la malaltia.


 

Febre Aftosa

La Febre Aftosa (FA) és una malaltia vírica altament transmissible la presència en un territori ocasiona un important impacte econòmic, donat que afecta les principals espècies de bestiar domèstic (boví, oví, caprí i porcí).

La seva presència a la regió del Magrib, amb més 30 focus notificats durant els últims mesos al Marroc, fa que es mantingui el risc d'introducció de la malaltia a la Península Ibèrica, per la qual cosa cal estar preparats per prevenir la seva entrada i actuar de forma ràpida i eficaç davant de qualsevol sospita.