Espanya redueix la seva cabanya de boví d'engreix, però creixen els animals de més de dos anys

16-10-2019 - 13:40 - boví

Espanya redueix la seva cabanya de boví d'engreix, però creixen els animals de més de dos anys

La cabanya de bestiar boví segueix creixent lleugerament a Espanya, un 0,05%, fins a arribar a més de 6,7 milions d'animals en l'últim cens ramader del mes de maig, que reflecteix un augment de 3.300 efectius.

No obstant això, aquesta tendència expansiva es veu matisada en el cas del boví de carn per un clar descens en les categories pròpies de l'engreix i la recria, com són els animals de menys de 12 mesos destinats a sacrifici (que cauen un 0,4% ), els anolls (que experimenten un descens del 2,2%) i les vaques d'aptitud càrnia (que retrocedeixen un 0,1%).

En realitat, l'augment de la cabanya es concentra en els animals de dos o més anys, amb un repunt del 4,9% en els efectius d'aquesta edat que s'eleva fins al 11,2% en el cas de les femella destinades a sacrifici (les braves).

D'altra banda, pugen també els animals de menys de 12 mesos que no estan destinats a sacrifici (+1,65) i les femelles d'entre un i dos anys destinades a l'escorxador (+ 0,7%). El sector carni en el seu conjunt està assumint una reestructuració que, a la llum d'aquestes dades, bascula sobre les explotacions del sistema intensiu, en forma d'una caiguda important en el nombre d'efectius que entren en els engreixadors. En canvi, l'elevat còmput d'animals de més edat sembla reflectir la inèrcia generada a les explotacions extensives, on l'elevat nivell de les cotitzacions de la carn assolit durant els darrers anys ha incentivat la reserva d'animals de vida.