Espanya, tercer país de la Unió Europea en consum diari de fruita al 2017

03-04-2019 - 11:25 - fruita

Espanya, tercer país de la Unió Europea en consum diari de fruita al 2017

El 2017 Espanya va ser el tercer país de la Unió Europea amb un percentatge més alt de gent que va consumir fruita diàriament. En total ho va fer un 77% de la població. No obstant això, el consum per càpita va baixar un 7,1% situant-se a 92.45 quilos per persona i any.

En índexs de consum, tan sols Itàlia (85%) i Portugal (81%) van registrar percentatges majors al d'Espanya pel que fa a menjar fruita diàriament, mentre que en l'extrem oposat es van situar Letònia (35%), Bulgària i Lituània ( 37% ambdues) i Hongria (40%) amb els percentatges més baixos.

No obstant això, en la majoria dels Estats membres la majoria de la població menja almenys una peça de fruita al dia i la mitjana europea per a aquesta taxa se situa en el 64%, de la qual un 37% menjava una peça al dia i un 36%, dos o més.

Finalment, segons l'oficina estadística europea Eurostat, un 36% de la població europea va menjar fruita menys d'una vegada al dia el 2017.